Mobiel menu

Weekopening

Elke maandag vieren de kinderen van onder- en middenbouw om 13.30 uur een weekopening. Dat gebeurt in de grote zaal. Het thema van de week wordt ingeleid met een toneelstukje van teamleden. Bij schoolbrede projecten kijken alle kinderen naar de weekopening.


Weekopening project Kunst – 21 september 2015

 

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Kerstvakantie

19 december sluiten we het kerstproject af met een kerstontbijt. 's Middags krijgen de onderbouwkinderen om half 4 vrij. De midden- en bovenbouw starten vrijdag om 12 uur met hun vakantie! We starten in het nieuwe jaar op maandag 6 januari!

Oudergesprekken

10 december - groep 1 - 3 - 8 (Vlinders in november)