Mobiel menu

Vieringen

Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel van onze leef- en werkgemeenschap. Wij vieren zowel in de stamgroep als met de hele gemeenschap. Je kunt hierbij denken aan het openen en afsluiten van projecten, het vieren van jaarfeesten en het presenteren van werk en/of expressieactiviteiten.

Door samen te vieren laten wij aan elkaar zien wat ons hoofd en hart bezig houdt. Wij delen ervaringen en belevingen. Bij de vieringen zijn ouders en verzorgers van harte welkom!

Vieringen kennen, net als andere onderwijsactiviteiten een bepaalde ordening. Er is ruimte voor voorbereiding, voor de uitvoering en voor reflectie. We kijken in de eigen stamgroep op de vieringen terug om er van te leren.

 

Weekopening project Kunst – 21 september 2015