Privacy en AVG

De school is juridisch verantwoordelijk voor het juiste gebruik van alle persoonsgegevens. Dit is met ingang van 25 mei 2018 geregeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De uitwerking van de wet is vastgelegd in het beleid van de school en in een aantal documenten waaronder een privacyverklaring. Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren ouders (verzorgers) op de hoogte te zijn van de verwerking van de persoonsgegevens. Alle betrokkenen op de Hoeve zijn hierdoor op de hoogte van de juiste manier van werken met persoonsgegevens.

Met de komst van de AVG hebben we als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van kinderen en van medewerkers goed te beschermen. Daartoe is het beleid aangepast en een functionaris gegevensverwerking (FG-er) en een privacycoach aangesteld. Onze FG-er is Monique Franken en de privacycoach is Anne-Marie Straatsma.

Die wet zegt ook dat softwareleveranciers ‘verwerkers’ worden als ze persoonsgegevens opslaan (bijvoorbeeld ‘in de cloud’) of delen (bijvoorbeeld met leveranciers van educatief materiaal). De afspraken tussen softwareleveranciers en scholen over wat er wel en niet met persoonsgegevens mag gebeuren, zijn vastgelegd in zogeheten verwerkersovereenkomsten. De wet legt scholen daarbij een aantal voorwaarden op.

Het werken met persoonsgegevens van kinderen gebeurt voor administratieve doeleinden, maar ook in lessen en digitaal lesmateriaal. Zo Zo krijgen onze kinderen via Basispoort toegang tot online programma’s als Pluspunt, Ambrasoft en Veilig leren lezen. In MOO kunnen ze rechtstreeks naar andere online programma en ook ons administratiepakket Parnassys is webbased en deelt gegevens met externe partijen als BRON en OSO. E-mail en bestandsbeheer is op de Hoeve ‘in de cloud’ georganiseerd via Office 365.

Steeds vaker verschijnen er foto’s en soms ook video’s op presentatiemateriaal van onze school. Kijk maar naar de schoolgids, de website of naar de beeldschermen bij de ingangen van de school. Het doel hiervan is om met behulp van de moderne communicatiemiddelen snel veel informatie over de school te verstrekken.

Via de website bieden we kinderen van onze school de mogelijkheid om (groeps)activiteiten, projecten e.d. te laten zien aan klasgenoten, familieleden en vrienden, dichtbij of ver weg. Bij de publicatie hiervan zullen alleen de voornamen van de kinderen genoemd worden.

Om de privacy te beschermen worden er geen persoonlijke gegevens als telefoonnummers en adressenlijsten van kinderen of van hen die op een andere manier bij school betrokken zijn, op de website en in de schoolgids geplaatst.
Indien ouders het niet op prijs stellen dat hun kind op foto’s voorkomt, dan wel met projecten of (groeps)activiteiten op de website verschijnt, verzoeken wij hen dat aan de directie kenbaar te maken. 

Persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard, nadat het kind de school heeft verlaten.