Wij zijn verheugd om ons hoogbegaafdheidsbeleid op school met u te delen. Ons doel is om ieder kind met een hoog intelligentieprofiel te voorzien van het onderwijs dat zij nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken.  

In onze dagelijkse onderwijspraktijk stellen we verdiepende denkvragen tijdens de EDI-instructies (Effectieve Directe Instructie). Dit stimuleert de leerlingen om dieper na te denken en hun analytische vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast maken we gebruik van de "pittige torens", een uitdaging waarbij kinderen worden aangespoord om complexere taken aan te pakken, waardoor hun leerervaring wordt verrijkt en hun nieuwsgierigheid wordt gewekt.  

Ons Digitaal Handelings Protocol stelt ons in staat om onderwijs op maat te bieden door middel van compacten en verrijken. Dit instrument helpt ons om nauwkeurig in te spelen op de individuele leerbehoeften van onze hoogbegaafde leerlingen.  

We geloven dat elk kind uniek is en zijn of haar eigen onderwijsbehoeften heeft. Daarom kijken we altijd naar het kind zelf om te bepalen of er aanvullende ondersteuning nodig is. Samen met u, als ouders en verzorgers, zoeken we naar de beste mogelijkheden om onderwijs op maat aan te bieden, zodat uw kind optimaal kan groeien en leren.  

Daarnaast leiden we expertleerkrachten op die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen. Hun expertise helpt ons om ons beleid voortdurend up-to-date te houden en te zorgen dat alle meer- en hoogbegaafde kinderen binnen onze school de ondersteuning en kans krijgen die ze verdienen. Ons streven is om een stimulerende leeromgeving te creëren waar elk kind de kans krijgt om te floreren en hun talenten te ontwikkelen. Samen zorgen we ervoor dat onze hoogbegaafde leerlingen de aandacht en mogelijkheden krijgen die zij nodig hebben om succesvol te zijn.