Oecumene

De term ‘oecumene’ staat voor het streven naar eenheid binnen de diverse kerken. In ruimere zin betekent oecumene ‘de bewoonde wereld’.
Bewoonde wereld betekent voor ons voor alle mensen. De Hoeve conformeert zich niet aan een of meer kerkgenootschappen. Dit houdt in dat er op de Hoeve geen herkenbare uitingen zijn behorend bij een kerkgenootschap, zoals een lied van de week, een dagsluiting, beginnen en eindigen met gebed, of het zingen van psalmen. Wel zijn we dagelijks bezig met oecumene. Oecumene op de Hoeve bestaat uit drie pijlers.

Drie pijlers 

Pijler 1: De omgang met elkaar en de wereld om ons heen
De gouden regel die we regelmatig in de groep bespreken, luidt: “We sluiten niemand buiten”. We dragen zorg voor elkaar, verplaatsen ons in de ander. Maar ook reflecteren we op ons eigen gedrag en kijken we kritisch naar onszelf en elkaar. Respect hebben en ontvangen is hierbij het uitgangspunt. Wanneer zich iets voordoet in de stamgroep, wanneer er een ingrijpende gebeurtenis plaats heeft gevonden, wordt dit besproken in de stamgroep. Soms alleen met de betrokken kinderen, maar soms ook met de hele groep. Het is dan van belang dat ieder kind zich veilig voelt, dat ieder kind zichzelf mag zijn.

Pijler 2: De kennis van en over wereldgodsdiensten en  -overtuigingen
Als je bekend bent met het geloof of de overtuiging van een ander, dan krijg je meer begrip voor de ander. Als er sprake is van begrip, dan kun je je verplaatsen in de ander. Bij kennis van wereldgodsdiensten gaat het over de inhoud van het geloof, over de plek op de wereld waar deze godsdienst veel voorkomt, over de rituelen en verhalen die bij deze godsdienst horen. In de kring worden in de midden- en bovenbouw regelmatig verhalen verteld uit verschillende wereldgodsdiensten en wordt er verteld op welke manier het geloof beleden wordt. Zo ontstaat er begrip voor de levenswijze van de ander en zie je de overeenkomsten tussen de verschillende geloven.

Pijler 3: Filosoferen en nadenken over levensvragen
Gesprekken in de kring zijn onlosmakelijk verbonden met oecumene. Om een mening te vormen, om van elkaar te leren, om goed naar jezelf en de ander te kunnen kijken, moet je in gesprek gaan met elkaar. Iedere week wordt er in de kring aandacht besteed aan oecumene. Dat kan zijn door een nieuwskring over een actueel onderwerp, door een verhalenkring of door een filosofiekring. Maar ook door een gesprek over de gebeurtenissen in de stamgroep of op school.

Op deze manier krijgt oecumene vorm op De Hoeve. Zo leren kinderen op De Hoeve over zichzelf, over de wereld en de mensen om hen heen. Over de manier waarop mensen leven, geloven, werken en denken.