Ouderraad en feestcommissies

Algemeen

De ouderraad is het door de leden gekozen bestuur van de oudervereniging van oecumenische Jenaplanbasisschool de Hoeve, waarvan alle ouders geacht worden lid te zijn. Naast het onderhouden van contacten met het team en het bestuur van de school coördineert de ouderraad een aantal werkgroepen waarbij ouders betrokken kunnen zijn, bijvoorbeeld de avondvierdaagse en feestcommissie.

Leden van de ouderraad:
Voorzitter:               Mignon Geerdink
Penningmeester:  Aniet Beenackers
Secretaris:              Marlijn Baarveld

De ouderraad vergadert ten minste zes maal per jaar. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Verslagen van het schooljaar 2023-2024 zullen hier gepubliceerd worden.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de ouderraad: ouderraad@dehoeveschool.nl.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Op dinsdag 26 september zal de ouderraad (OR) tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering het jaarverslag van het schooljaar 2022-2023 presenteren. De ouderraad nodigt alle ouders en verzorgers van de leerlingen van De Hoeve uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering op 26 september 2023 om 20.00 uur op school.
Graag willen wij van gedachten wisselen over het afgelopen jaar en vooral over de toekomst!
De koffie en thee staan voor u klaar!

De feestcommissie
De feestcommissie is onderdeel van de ouderraad en bestaat uit een groep enthousiaste ouders die op vrijwillige basis hand- en spandiensten verrichten tijdens schoolactiviteiten. Deze hand- en spandiensten bestaan uit het koffie/thee/limonade schenken of het regelen van kleinigheidjes of versnaperingen bij een activiteit tot het mede-organiseren van een activiteit samen met het schoolteam. Dankzij de inzet van de feestcommissie kan de school allerlei activiteiten organiseren zoals het openingsfeest, de schooleinddag, de grabbelton, het sinterklaasfeest en vele andere activiteiten!

Wilt u bij de feestcommissie aansluiten, dan kunt u terecht bij het verantwoordelijke lid van de ouderraad of een mail sturen naar ouderraad@dehoeveschool.nl.