Onze school

We zijn trots op onze school, waar een positief en stimulerend pedagogisch klimaat heerst. Onze school is een plek waar zowel kinderen als volwassenen zich thuis voelen, waar iedereen wordt gezien en gehoord. We hechten grote waarde aan een gemeenschap waarin iedereen wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.

Bij ons op school geloven we in hard werken en het stellen en bereiken van doelen. We moedigen onze leerlingen aan om hun volledige potentieel te bereiken en hun persoonlijke groei te stimuleren. Dit doen we door een ondersteunende omgeving te bieden waarin leerlingen worden aangemoedigd om hun eigen talenten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Belangrijk in onze schoolgemeenschap is ook het principe van wederzijdse steun en samenwerking. We moedigen elkaar aan om elkaar te ondersteunen, respecteren en inspireren. Door een cultuur van samenwerking te bevorderen, leren wij van elkaar. 

We geloven dat het belangrijk is dat onze leerlingen zichzelf kunnen zijn, met al hun unieke eigenschappen en talenten. We moedigen hen aan om hun eigen stem te laten horen en op te komen voor hun eigen ideeën en overtuigingen. Op die manier ontwikkelen ze een sterk gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.