MR

Algemeen

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
 

Binnen De Hoeve vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad (MR) de ouders en het personeel richting het bestuur/schooldirectie. De MR heeft daarbij instemmings- en adviesrecht bij meerdere beleidszaken met als doel om onderlinge samenwerking te bevorderen en te zorgen dat ouders en personeel worden betrokken in de formele besluitvorming binnen de school.


De MR bestaat reglementair uit 4 leden. Twee leden vertegenwoordigen het personeel en twee andere de ouders.

Oudergeleding: Anne Looije en Sander Verbruggen
Personeelsgeleding: Marijke Wiersma en Yannick Kuipers (voorzitter)

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar het secretariaat van de MR: mr@dehoeveschool.nl

 

Verantwoording en notulen

Het jaarverslag van de MR wordt opgenomen en verantwoord in het Jaarverslag van De Hoeve.

 

Reglement


MR statuut per 1 februari 2014

MR Reglement De Hoeve april 2015