Communicatie

Parro

Waarom een ouder-app? Het uitwisselen van privé-telefoonnummers en het vormen van whatsAppgroepen vinden veel ouders en leerkrachten niet wenselijk. Parro is een prettig en AVG-proof alternatief.

Parro gebruiken we voor korte mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto’s delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. U kunt als ouder de leerkracht een mededeling of vraag sturen. Ook ziekmeldingen kunt u via Parro doorgeven.

De maandelijkse nieuwsbrief blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is ruimte voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken, en de kalender, zodat u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom de nieuwsbrief steeds goed te blijven lezen.
 

Gesprekplanner

Een onderdeel van Parro is het plannen van de oudergesprekken. Leerkrachten zetten zelf de uitnodiging uit om de gesprekken in te plannen. Ouders met meerdere kinderen krijgen de mogelijkheid om 1 dag eerder te plannen, zodat ze meer kans hebben om de gesprekken aansluitend te plannen. Na een paar dagen sluit de inschrijving en zal de leerkracht de overige gesprekken inplannen.

De leerkracht stuurt via Parro een bevestiging dat de tijden vast staan. In de jaarplanning ziet u ruim van tevoren welke dagen er voor de gesprekken zijn vastgesteld.
 

Verschillende opties

U kunt zelf een gesprek starten met de leerkracht, en de leerkracht kan u persoonlijk een berichtje sturen. U kunt dan antwoorden. De leerkracht kan ook een mededeling doen of een foto delen met alle ouders van de groep. De leerkracht kan er dan voor kiezen om de mogelijkheid op antwoorden bij dat bericht uit te zetten. Dan wordt het een ‘no reply’. Dat is handig om te voorkomen dat ouders antwoorden met “oké”, of “schattige foto”, of iets dergelijks. Het kost de leerkracht dan veel tijd om al die antwoorden te lezen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Maar de leerkracht kan er ook voor kiezen om wél te laten antwoorden op een bericht, als dat van belang is. Wilt u dan zo kort en zakelijk mogelijk antwoorden, en geen overbodige reacties geven? Onderling communiceren met de ouders van de groep, is ook een mogelijkheid. U kunt deze optie gebruiken om bijvoorbeeld speelafspraken te maken voor uw kind.
 

Starten met Parro

Download de app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer, laptop of Windows-Phone; ga op internet naar: talk.parro.com
Meld u aan met de code die u heeft ontvangen op uw mailadres. Via ‘profiel’ kunt u de app naar uw wensen instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvangt u een bericht. Heeft u nog vragen, vraag dan of een andere ouder u misschien kan helpen, of stel uw vraag op school aan de leerkracht. Op support.parro.com vindt u ook antwoord op vele vragen.
 

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd en is terug te vinden via Parro, deze wordt gedeeld via de groep "Basisschool de Hoeve". Hierin staat allerlei interessante en belangrijke informatie. Uitnodigingen die geschreven zijn door de kinderen ontvangt u op papier.