Mobiel menu

Wereldoriëntatie

In een Jenaplanschool is wereldoriëntatie een belangrijk vormingsgebied. Kinderen leren daarin om te gaan met de natuur en maatschappij om hen heen, de mensen dichtbij en verder weg. Dat doen ze door vaak de school uit te gaan en omgekeerd, de wereld in de school te halen.

Kinderen gaan op excursie of nemen dingen mee naar school. Ze luisteren naar verhalen, nemen zelf waar, onderzoeken, experimenteren, stellen vragen en gaan op zoek naar antwoorden in de bibliotheek, op internet en bij mensen met kennis en ervaring.

De kinderen zijn tijdens wereldoriëntatie ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van projecten. Zodoende wordt de wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen.

Het leren op een Jenaplanschool gebeurt in een sfeer waarin een kind zich veilig voelt. Het kind krijgt taken die uitdagend zijn en die het aankan, die het kind voldoende vrijheid laten voor een eigen invulling, maar die tegelijkertijd geen gelegenheid bieden voor vrijblijvend ‘meedoen’. Bij wereldoriëntatie wordt ook toegepast wat geleerd is bij onder andere het reken-, lees- en taalonderwijs. Dat betekent dat kinderen meteen kunnen ontdekken wat je met deze vakken kunt doen, wat de zin er van is.

In het strategisch meerjarenplan 2015-2019 hebben we de wijze waarop wij inhoud geven aan wereldoriëntatie uitvoerig beschreven.

Zonsverduistering_MB_BB_200315_IMG_8506