Mobiel menu

Vervangingsbeleid

Lees hier de pdf-versie uit Hoevehandboek: 2.19 VERVANGINGSBELEID

Voor het vinden van invalkrachten op de korte en lange termijn heeft de Hoeve een contract afgesloten met RTC Transvita (https://www.transvita.nl/). Zij hebben een invalpool voor leerkrachten ingericht die invalwerkzaamheden verrichten.

Door verschillende maatschappelijke oorzaken (invoering WWZ, minder Pabo-studenten, etc.) zijn er in schooljaar 2015-2016 problemen ontstaan bij het realiseren van kortdurende vervanging. In 2018 is de krapte op de arbeidsmarkt nog meer toegenomen waardoor het aantal invalkrachten in de invalpool is afgenomen. Dit veroorzaakt problemen in de vervanging bij ziekte en afwezigheid van medewerkers bij ons op school.

Het bestuur heeft daarom besloten 1 fulltime baan extra te investeren in de formatie. Daarnaast bestaat het ondersteuningsteam uit zes personeelsleden die vervangingswerkzaamheden kunnen uitvoeren. Tevens zetten we Lio-stagiaire(s) in bij ziekte van personeel.

Met deze extra inzet hopen we bij een griepgolf geen groepen naar huis te hoeven sturen.

Om te zorgen voor het behoud van de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs is het van belang dat het voor iedere medewerker duidelijk is hoe we gezamenlijk zorgdragen voor de bemensing van de groepen.

De vervanging is op onderstaande wijze gerealiseerd:

 1. Vervanging kort- en langdurig. Aanvraag RTC Transvita.
  Geen personeel van RTC Transvita beschikbaar, dan wordt de volgende procedure gehanteerd:
 1. Vaste invalkracht(en) wordt ingezet.
 2. Het ondersteuningsteam (ondersteuners, intern begeleiders, remedial teacher, taalcoach) wordt ingezet.
 3. Lio-stagiaire(s) wordt ingezet.
 4. Onderwijsondersteuner wordt ingezet (onderbouw).
 5. Intern begeleider/adjunct-directeur wordt ingezet.
 6. Een groep wordt naar huis gestuurd.

Als we geen personeel hebben om een groep te bemensen, wordt de groep naar huis gestuurd. Dit betekent dat we de volgende stappen nemen:

 1. Het team wordt op de hoogte gesteld van het besluit.
 2. Ouders worden middels een brief per e-mail geïnformeerd en gevraagd een ontvangstbevestiging terug te sturen, middels een reply op het e-mailbericht.
 3. Ouders waar we geen ontvangstbevestiging van hebben ontvangen, worden gebeld door het team.
 4. Een groep waarvan de leerkracht ziek is, blijft maximaal twee dagen thuis. Mocht deze situatie zich langer voordoen dan twee dagen, dan wordt er een andere groep naar huis gestuurd.