Mobiel menu

Vervangingsbeleid

Lees hier de pdf-versie uit Hoevehandboek: 2.19 VERVANGINGSBELEID

Voor het vinden van invalkrachten op de korte en lange termijn heeft de Hoeve een contract afgesloten met RTC Transvita (https://www.transvita.nl/). Zij hebben een invalpool voor leerkrachten ingericht die invalwerkzaamheden verrichten.

Door verschillende maatschappelijke oorzaken (invoering WWZ, minder Pabo-studenten, etc.) zijn er in schooljaar 2015-2016 problemen ontstaan bij het realiseren van kortdurende vervanging. De krapte op de arbeidsmarkt neemt nog steeds toe waardoor het aantal invalkrachten in de invalpool is afgenomen. Met de komst van Covid-19 volgt het team de RIVM-richtlijnen. Het beleid dat hieruit voortkomt, maakt de bezetting in de groep nog kwetsbaarder.

Deze oorzaken zorgen voor problemen in de vervanging bij ziekte en afwezigheid van medewerkers bij ons op school.

Om te zorgen voor het behoud van de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs is het van belang dat het voor iedere medewerker duidelijk is hoe we gezamenlijk zorgdragen voor de bemensing van de groepen.

De vervanging is op onderstaande wijze gerealiseerd:

 1. Vervanging kort- en langdurig. Aanvraag RTC Transvita.
  Geen personeel van RTC Transvita beschikbaar, dan wordt de volgende procedure
  gehanteerd:
 2. Vaste invalkracht(en) wordt ingezet.
 3. De remedial teacher wordt ingezet.
 4. Lio-stagiaire(s) wordt ingezet.
 5. Onderwijsondersteuner wordt ingezet (onderbouw).
 6. De groep wordt verdeeld.
 7. Teamleider wordt ingezet in zeer uitzonderlijke omstandigheden.
 8. Een groep wordt naar huis gestuurd.

Als we geen personeel hebben om een groep te bemensen, wordt de groep naar huis gestuurd.
Dit betekent dat we de volgende stappen nemen:

 1. Ouders worden middels een brief per e-mail geïnformeerd en gevraagd een
  ontvangstbevestiging terug te sturen, middels een reply op het e-mailbericht.
 2. Ouders waar we geen ontvangstbevestiging van hebben ontvangen, worden gebeld door
  het team.
 3. Een groep waarvan de leerkracht ziek is, blijft maximaal twee dagen thuis. Mocht deze
  situatie zich langer voordoen dan twee dagen, dan wordt er een andere groep naar huis
  gestuurd.
 4. Het team wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van het besluit.