Mobiel menu

Verkeersveiligheid

Hoe gaan de kinderen naar school?

Onlangs is in het bestuur gesproken over de wijze waarop kinderen naar school toe komen. In de schoolgids wordt aangegeven dat het wenselijk is om lopend of fietsend naar school toe te komen. Kees Both, een van de Jenaplangrondleggers in Nederland, heeft daar een mooi artikel over geschreven in het blad Mensen-Kinderen dat ik u niet wil onthouden.

U leest het hier: Hoe gaan de kinderen naar school_MK2005-05_jg20_nr5

Over het parkeren

Als veel ouders hun auto op de Veenslagenweg parkeren, ontstaat er een onoverzichtelijke en onveilige situatie.
Daarom is er een Kiss+Ride zone gemaakt. U kunt daar uw kind veilig laten uitstappen, waarna u wegrijdt. Het is niet
de bedoeling dat u uw auto in deze zone parkeert en de auto verlaat.

Als u uw auto wilt parkeren, dan kan dat het beste op de dichtstbijzijnde parkeergelegenheid, dat is het
parkeerterrein van de AH (denk aan de parkeerschijf). Wanneer u parkeert tegenover de Lidl (60 meter verder dan de
parkeerplaats van de AH) heeft u geen parkeerschijf nodig. Er is daar altijd plek!

Zet uw auto alstublieft niet langs de rijbaan van de Kantemarsweg (bij de dokterspraktijk). Hierdoor wordt de
doorgang van het verkeer, ook voor ouders die willen parkeren op de parkeerplaatsen, belemmerd.

Willen de ouders die hun kinderen van school ophalen, wachten op het Dokterspaadje? Wacht dus niet op het
schoolplein.