Mobiel menu

Trakteren

Als uw kind jarig is, mag het de medeleerlingen en de leerkracht trakteren. We propageren gezonde versnaperingen. Met nadruk verzoeken wij u om een eenvoudige traktatie te kiezen. Een puntzak met snoep is uit den boze. Misschien denkt u:
“Voor mijn kind is één keertje per jaar snoep niet zo schadelijk”, maar als iedereen dat denkt, krijgen we op school echt te veel snoeperij.

In de schoolkrant doen we suggesties aan de hand voor een gezonde traktatie. Voor de leerkracht hoeft niet iets aparts meegenomen te worden.

De onder-, midden- en bovenbouwkinderen spelen op verschillende momenten buiten. Tijdens de pauze houden de leerkrachten toezicht en is het voor kinderen die jarig zijn niet meer mogelijk om alle leerkrachten te trakteren. We hebben afgesproken dat kinderen de leerkrachten in de bouw mogen trakteren. Dit zijn gemiddeld zo’n 7 personen per bouw. Wilt u bij het meegeven van traktaties rekening houden me dit aantal? Het is zo jammer voor het kind als traktaties weer mee naar huis gaan.

Elke jarige mag grabbelen in de grabbelton.