Mobiel menu

Schooleinddag

We kennen niet alleen een feestelijke opening van het schooljaar met het openingsfeest, maar ook een feestelijke afsluiting.

Op dinsdag 14 juli 2020 is het de schooleinddag en hanteren we een continurooster (tot 14.00). Alle kinderen blijven deze dag over. Voor eten en drinken tijdens de pauze en de lunch wordt gezorgd. Op dinsdagmiddag kijken we naar de musical van groep 8.

Mocht het voor de jongste kinderen uit de onderbouw te veel worden, dan kunt u uw kind om 12.00 uur ophalen. Overlegt u dit met de leerkracht van uw kind?

Kinderen mogen deze dag verkleed naar school toe komen.

meer foto’s van de schooleinddag!