Mobiel menu

Schooleinddag

We kennen niet alleen een feestelijke opening van het schooljaar met het openingsfeest, maar ook een feestelijke afsluiting.

Dinsdag 5 juli a.s. sluiten we het schooljaar feestelijk af! We maken er een muzikaal feest van. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing.

Zoals in de schoolgids vermeld staat, hebben we deze dag een continurooster van 8.30 – 14.00 uur.

Tussen de middag lunchen alle kinderen op school en hierbij hebben we ouderhulp nodig! We gaan namelijk pannenkoeken eten en zijn op zoek naar bakouders. Schrijft u deze datum alvast in uw agenda?

In de week van 20 juni ontvangt u via de groepsleerkracht(en) via een berichtje in de Parro app. Wilt u hierbij aangeven hoeveel pannenkoeken u bakt?

Voor beleg, drinken en een tienuurtje wordt gezorgd! Bedankt feestcommissie!

We willen wel vragen of u uw kind uiterlijk maandag 4 juli een beker, bord en bestek (voorzien van naam) wilt meegeven.

Mocht uw kind een allergie hebben of een dieet volgen, wilt u dan zelf voor geschikte pannenkoeken zorgen of een andere lunch meegeven?

We hopen op een gezellige afsluiting van het schooljaar!

 

meer foto’s van de schooleinddag!