Mobiel menu

Relatie tussen ouders en school

De Hoeve is een leef- en werkgemeenschap. Dat betekent dat ouders een rol spelen in de dagelijkse schoolpraktijk. We betrekken ouders bij de school en willen met en van hen samen leren en werken. We verwachten van ouders dat zij betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in de school.

Kinderen hebben een stem en recht op erkenning. Het is voor ieder kind belangrijk om talenten te ontwikkelen, wensen kenbaar te maken en een mening te vormen en daarbij  ontdekken wat je mogelijkheden zijn. De rol van de opvoeders is hierbij van groot belang. Kleuters staan aan het begin van dit ontwikkelingsproces. Naarmate het kind ouder wordt, wordt het mondiger en zelfstandiger. De rol van de opvoeder verandert daarbij. De invloed die je als opvoeder hebt, zowel positief als negatief, kan bepalend zijn voor verdere ontwikkeling. Bij een positieve invloed zal het kind naarmate het ouder wordt, de opvoeder hierbij steeds minder nodig hebben.

We zien ouders als partner in de opvoeding. De ontwikkeling van het kind staat centraal. Ouders en school trekken samen op, en werken samen om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Om dat te bereiken gaan we regelmatig in gesprek om perspectieven, tips en ervaringen uit te wisselen.

  1. Communicatie tussen ouders en school
  2. Informeren van ouders
  3. Gesprekken met ouders
  4. Hulp van ouders op school

In het document 5.18 De relatie tussen ouders en school uit ons Hoeve-handboek leest u over de inhoud van deze 4 onderwerpen.

De jarigen van vandaag