Mobiel menu

10-minuten-gesprek

Alle oudergesprekken komen te vervallen

De komende drie weken is de school gesloten. Om verspreiding van het Covid-19 te voorkomen, vervallen alle afspraken met ouders en externe partijen over de ontwikkeling van kinderen. Ook de spreekavond van morgenavond komt te vervallen en zal op een later tijdstip mogelijk worden gemaakt.

Nieuwsbrief 19 – Aan ouders over afspraken die vervallen – 16 maart 2020

Op dinsdag 17 maart 2020 kunt u worden uitgenodigd voor een oudergesprek op school om te praten over de ontwikkeling van uw kind. Het gesprek duurt tien minuten. Voor deze gespreksavond wordt geen rapfolio meegegeven, dat komt pas in mei of juni. Niet alle ouders worden op deze avond verwacht. Er zijn ouders die zeggen: “Ik weet wel hoe het met mijn kind gaat” of “Ik vind tien minuten wat krap, dus maak ik liever een afspraak voor een ander moment.” Andere ouders willen even kort bijpraten, omdat ze bijvoorbeeld weinig op school komen. Als teamleden een gesprek met ouders wensen, worden de ouders door de leerkracht uitgenodigd.

Via het antwoordformulier in de uitnodiging kunt u aangeven of u een gesprek wenst. De donderdag voorafgaand aan het oudergesprek ontvangt u de bevestiging van de afspraak met het tijdstip waarop u verwacht wordt.

Het begin en einde van elk gesprek wordt met de schoolbel aangegeven. Voor ouders van twee of meer kinderen worden de gesprekken meestal met een tussenpauze van tien minuten gepland.

20160519_093223

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Zomervakantie

De zomervakantie start op vrijdag 17 juli om 12 uur. De onderbouwkinderen zijn deze vrijdag al vrij.