Mobiel menu

10-minuten-gesprek

In maart kunt u worden uitgenodigd voor een oudergesprek om te praten over de ontwikkeling van uw kind. Het gesprek duurt tien minuten. Voor deze gespreksavond wordt geen rapfolio meegegeven, dat volgt in mei of juni.

Niet alle ouders worden op deze avond verwacht. Er zijn ouders die zeggen: “Ik weet wel hoe het met mijn kind gaat” of “Ik vind tien minuten wat krap, dus maak ik liever een afspraak voor een ander moment.” Als teamleden een gesprek met ouders wensen, worden de ouders door de leerkracht uitgenodigd.

Via het antwoordformulier in de uitnodiging kunt u aangeven of u een gesprek wenst. De donderdag voorafgaand aan het oudergesprek ontvangt u de bevestiging van de afspraak met het tijdstip waarop u verwacht wordt.

Het begin en einde van elk gesprek wordt met de bel aangegeven. Voor ouders van twee of meer kinderen worden de gesprekken meestal met een tussenpauze van tien minuten gepland.

20160519_093223

De jarigen van vandaag

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle kinderen vrij.

Pinksteren

Maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij. Dan is het Tweede Pinksterdag.

Oudergesprekken

Vanaf 23 mei starten de oudergesprekken weer!