Mobiel menu

Over het rapfolio

Het rapfolio ‘Dit ben ik’ is een map met daarin de resultaten en prestaties van uw kind.

In het rapfolio leest u over hoe het kind zich ontwikkelt, wat het aan leerstof beheerst, welke vaardigheden het al of niet onder de knie heeft, hoe de houding is tegenover de leerkracht en de medeleerlingen. Op het blad ‘Wat vind jij ervan?’ vragen we ook de lezers van het rapfolio ‘Dit ben ik’ iets in te vullen, zodat de kinderen zichzelf nog beter leren kennen.

Tweemaal per jaar, voorafgaand aan het oudergesprek over uw kind, krijgen de kinderen hun rapfolio mee naar huis. De kinderen nemen de map uiterlijk de eerste week na de kerstvakantie meer mee terug naar school. Het rapfolio van mei/juni wordt uiterlijk in de eerste week na de zomervakantie weer mee terug naar schoolgenomen. Kinderen uit groep 2, 5 en 8 mogen hun rapfolio ‘Dit ben ik …’ dan houden. In elke bouw krijgen de kinderen namelijk hun eigen nieuwe map. Hierdoor ontvangt een kind na 8 jaar onderwijs, drie mappen.

Over het rapfolio

De jarigen van vandaag

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle kinderen vrij.

Pinksteren

Maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij. Dan is het Tweede Pinksterdag.

Oudergesprekken

Vanaf 23 mei starten de oudergesprekken weer!