Mobiel menu

Oudergesprekken

Er worden gedurende het schooljaar verschillende contactmomenten voor ouders georganiseerd. In de Jaarkalender vindt u alle data in een oogopslag.

Hoe de informatie aan ouders wordt verstrekt, leest u hier.

Midden- en bovenbouw kennismakingsavond

Jenaplanavond

Adviesgesprekken 8e jaars

Oudergesprek over Rapfolio ‘Dit ben ik’

10-minuten-gesprek

Ouders kunnen desgewenst een kijkje komen nemen in de groep van hun kind(eren). Wilt u een groep bezoeken, maak dan een afspraak met de leerkracht.

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Studiedag

Op dinsdag 12 oktober werken de teamleden aan hun eigen ontwikkeling en zijn de kinderen vrij.