Mobiel menu

Oudergesprekken

Er worden gedurende het schooljaar verschillende contactmomenten voor ouders georganiseerd. In de Jaarkalender vindt u alle data in een oogopslag.

Hoe de informatie aan ouders wordt verstrekt, leest u hier.

Midden- en bovenbouw kennismakingsavond

Jenaplanavond

Adviesgesprekken 8e jaars

Oudergesprek over Rapfolio ‘Dit ben ik’

10-minuten-gesprek

Ouders kunnen desgewenst een kijkje komen nemen in de groep van hun kind(eren). Wilt u een groep bezoeken, maak dan een afspraak met de leerkracht.