Mobiel menu

Oudergesprekken

Er worden gedurende het schooljaar verschillende contactmomenten voor ouders georganiseerd. In de Jaarkalender 2018-2019 vindt u alle data in een oogopslag.

Hoe de informatie aan ouders wordt verstrekt, leest u hier.

Middenbouw kennismakingsavond

Jenaplanavond

Adviesgesprekken 8e jaars

Oudergesprek over Rapfolio ‘Dit ben ik’

10-minuten-gesprek

Ouders kunnen desgewenst een kijkje komen nemen in de groep van hun kind(eren). Wilt u een groep bezoeken, maak dan een afspraak met de leerkracht.

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 21 februari start om 12.00 uur de voorjaarvakantie. De kinderen uit de onderbouw zijn deze vrijdag al vrij. Staat de studiedag van woensdag 12 februari al in uw agenda? Dan verdiept het team zich in de onderwerpen uit het strategisch meerjarenplan en zijn alle kinderen vrij.