Mobiel menu

Oudergesprekken

Er worden gedurende het schooljaar verschillende contactmomenten voor ouders georganiseerd. In de Jaarkalender 2018-2019 vindt u alle data in een oogopslag.

Hoe de informatie aan ouders wordt verstrekt, leest u hier.

Middenbouw kennismakingsavond

Jenaplanavond

Adviesgesprekken 8e jaars

Oudergesprek over Rapfolio ‘Dit ben ik’

10-minuten-gesprek

Ouders kunnen desgewenst een kijkje komen nemen in de groep van hun kind(eren). Wilt u een groep bezoeken, maak dan een afspraak met de leerkracht.

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Studiedag 13 november

Het team verdiept zich op de studiedagen in de veranderonderwerpen uit het strategisch meerjarenplan 2019-2023.

Oudergesprekken

12 november - groep 5 - 7

26 november - groep 2 - 4 - 6

10 december - groep 1 - 3 - 8 (Vlinders in november)