Mobiel menu

Openingsfeest

We zijn gewend het jaar feestelijk te openen!

Het Openingsfeest vindt plaats op donderdag en vrijdag in de tweede week na de zomervakantie. Ofschoon de kinderen uit de onderbouw op vrijdag altijd vrij hebben, worden ze op deze vrijdag toch op school verwacht. Bovendien zijn tijdens dit feest de tijden aangepast. De bovenbouwers zullen de nacht van donderdag op vrijdag niet thuis, maar  met elkaar doorbrengen op de locatie van het kindcentrum.

Tijdens het Openingsfeest staat een kinderboek centraal. Het team speelt het boek in grote lijnen na, zodat ook de jongste kinderen uit de onderbouw en de derdejaars de inhoud kennen en bij de activiteiten betrokken kunnen worden.

Het Openingsfeest is voor kinderen en de leerkracht een gelegenheid om elkaar nog beter te leren kennen. De leerkrachten introduceren allerlei werkvormen waardoor de groepsvorming tot stand komt. Ouders zijn welkom om dit feest met ons mee te beleven en worden gevraagd zich op te geven voor ouderhulp.

Het feest wordt op vrijdag afgesloten met een feestelijke maaltijd. Om 13 uur is het tijd voor welverdiende rust!