Mobiel menu

Openingsfeest

We zijn gewend het jaar feestelijk te openen.

Dit jaar vindt het openingsfeest plaats op donderdag 10 september en vrijdag 11 september 2020. Ofschoon de kinderen uit de onderbouw op vrijdag altijd vrij hebben, worden ze op deze vrijdag toch op school verwacht. Bovendien zijn tijdens dit feest de tijden aangepast. De bovenbouwers zullen de nacht van donderdag op vrijdag niet thuis, maar met elkaar in het kindcentrum doorbrengen.

Tijdens het openingsfeest staat een kinderboek of thema centraal. Het team speelt het boek (of thema) in grote lijnen na, zodat ook de jongste kinderen uit de onderbouw en de derdejaars de inhoud kennen en bij de activiteiten betrokken kunnen worden.

Het openingsfeest is voor kinderen en de leerkracht een gelegenheid om elkaar nog beter te leren kennen. De leerkrachten introduceren allerlei werkvormen waardoor de groepsvorming tot stand komt. Ouders zijn welkom om dit feest met ons mee te beleven en worden gevraagd zich op te geven voor ouderhulp.

Vanwege Covid-19 worden ouders wel gevraagd om helpen, alleen op afspraak. Het is helaas het niet mogelijk het toneel bij te wonen. 

Het feest wordt op vrijdag afgesloten met een feestelijke maaltijd. Om 13 uur is het tijd voor welverdiende rust!