Mobiel menu

Ouderhulp

Mede dankzij de hulp van alle ouders hebben we er een ongelofelijk mooi openingsfeest van kunnen maken!

Bedankt!

Gedurende het hele jaar kunnen we uw hulp goed gebruiken.

Leesouders in de middenbouw

Alle lessen zijn weer opgestart. Nu is het belangrijk dat de kinderen in de middenbouw veel  leeskilometers maken. Sommige kinderen hebben hierbij wat extra ondersteuning nodig. Hiervoor zoeken we lees (groot)ouders. Wilt u ons hierbij helpen? De dag en de tijd kunt u overleggen met de stamgroepleerkracht.

Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen: middenbouw@dehoeveschool.nl

Kookouders in de midden- en bovenbouw

Vanaf week 39 gaat elke midden- en bovenbouwgroep om de week koken. In een klein groepje koken de kinderen een gezond recept. Een hulpouder gaat samen met het groepje kinderen boodschappen doen, koken en uiteindelijk proeven met de andere klasgenoten. Als de keuken er weer netjes uitziet, gaan de kinderen weer terug naar de stamgroep.
Wie wil ons hierbij helpen?

De groepen koken op de volgende momenten:

Pinguïns: donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur
Vlinders: dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Dolfijnen: maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur
Bevers: vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Egels: maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Uilen: dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

U kunt zich opgeven bij de stamgroepleerkracht van uw kind of via middenbouw@dehoeveschool.nl / bovenbouw@dehoeveschool.nl

Kookouders in de onderbouw

In de onderbouw wordt er per seizoen gekookt. Per klas hebben wij hiervoor twee kookouders nodig die met de kinderen ‘s morgens boodschappen gaan doen en in de middag gaan koken. U krijgt een schema met daarop de vier kookmomenten. De kookmomenten vinden altijd plaats op een dinsdag. Wie zou ons hierbij willen helpen? U kunt zich opgeven bij de stamgroepleerkracht van uw kind of via de mail: onderbouw@dehoeveschool.nl.