Mobiel menu

Openingsfeest 2019

Nieuwsbrief 2 – Over het schoolbeginfeest – september 2019


meer foto’s…

Ouderhulp

Bedankt voor alle aanmeldingen voor ouderhulp en het lekkers voor de feestmaaltijd!

   

Wat gaan we doen?

“Dames en heren, jongens en meisjes, hooggeëerd publiek…”

Op woensdag 11 september, donderdag 12 september en vrijdag 13 september zullen de tafels en stoelen plaatsmaken voor circusbankjes, eenwielers en trapezes. Onze hele school zal deze dagen veranderen in een circus en uw kinderen in ware circusartiesten.

Voor de nieuwe ouders die nog niet bekend zijn met ons traditionele openingsfeest geven we even wat achtergrondinformatie. Elk jaar beginnen we het schooljaar met een feest voor jong en oud. Als thema kiezen we een verhaal. Omdat we dit schooljaar te maken hebben met twee locaties hebben we niet voor een boek gekozen, maar voor een circus. Samen met Circus Tadaa! zullen we een echte circusvoorstelling gaan voorbereiden en opvoeren. Daarnaast bedenken we nog allerlei opdrachten en activiteiten die met het circus te maken hebben.

Voor de uitvoering hebben we hulp van ouders nodig. U bent van harte welkom om dit feest met ons mee te vieren. Wie weet zien we u ook als hulpouder in het circus!

We hebben op vrijdag een aantal festiviteiten buiten gepland. Bij slecht weer verplaatsen we het programma naar binnen. Mocht daar sprake van zijn, dan leest u hier alle actuele informatie.

In de brief willen we graag met u het programma  van dag tot dag doornemen:

Nieuwsbrief 2 – Over het schoolbeginfeest – september 2019

In de nieuwsbrief van 13 juni las u al meer over het circusfeest:
Nieuwsbrief 24 – Over het schoolbeginfeest 2019

   
Meer foto’s