Mobiel menu

Logopedie

Als een leerkracht spraak- of taalproblemen signaleert bij een kind, maakt de leerkracht dit kenbaar aan de ouders. In overleg kan besloten worden een doorverwijzing te vragen bij de huisarts voor logopedie. Ouders kunnen kiezen voor logopedie die verzorgd wordt door Logopediepraktijk Uniek.

Logopediepraktijk Uniek houdt twee keer in de week haar praktijk op de Hoeve. Er zijn tevens twee gespecialiseerde logopedisten werkzaam in het behandelingscentrum Uniek. De een is gespecialiseerd in het behandelen van dyslexie, de andere in stottertherapie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Uniek www.logopediepraktijkuniek.nl of www.expertisecentrum-uniek.nl.

Over zorg

Bij Over zorg leest u hoe de zorg op de Hoeve georganiseerd is.