Mobiel menu

Koken in onze kinderkeuken

Iedere groep gaat nu regelmatig onder begeleiding van een ouder en/of leerkracht aan de slag in de keuken. Naast de inzet van de leerlijn koken, experimenteren groepen ook met het maken van de diverse recepten. De recepten moeten geschikt gemaakt worden voor ongeveer 30 mensen(kinderen), want iedereen gaat kijken, ruiken en proeven van de gerechten.

Onze kinderkeuken is op de eerste verdieping.

Het werken in de keuken is een leerzaam proces. Er komen veel 21e-eeuwse vaardigheden bij kijken o.a.:

  • Creativiteit: nieuwe gerechten bedenken en deze kunnen uitwerken.
  • Kritisch denken: een eigen, onderbouwde visie of mening kunnen formuleren over de uitvoering van het recept.
  • Probleemoplosvaardigheden: een (kook)probleem (h)erkennen en een plan voor oplossing kunnen maken.
  • Communiceren: een recept effectief en efficiënt lezen (of plaatjes lezen) en kunnen uitleggen aan jezelf en anderen.
  • Samenwerken: gezamenlijk een doel realiseren en daarbij anderen kunnen aanvullen en ondersteunen.
  • Sociale en culturele vaardigheden: effectief kunnen leren, werken en leven met mensen(kinderen) met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.
  • Zelfregulering: doelgericht en passend gedrag kunnen realiseren tijdens het koken.

img_3151_koken  img_3150_koken  img_3149_koken

Kijk ook