Mobiel menu

Introductiedag

Op woensdag 29 juni brengen we een ochtend door in de groepssamenstelling van het nieuwe schooljaar. Zodoende weten de kinderen bij welke andere kinderen en bij welke leerkracht ze in de groep komen. Alle nieuwe kinderen op De Hoeve ontvangen voor deze feestelijke ochtend een uitnodiging van hun leerkracht.

Alle jongste kinderen uit de onderbouw die op 1 september 2022 4 jaar zijn, worden die dag om 9.00 uur op school verwacht. Zij worden om 11.30 uur weer opgehaald door hun ouders.
De oudste onderbouwkinderen worden die dag door hun groepsgenoten van volgend schooljaar feestelijk opgehaald bij de onderbouw. De kinderen van het vijfde leerjaar spelen voor een dagje dat ze bovenbouwers zijn en ook zij worden om kwart voor negen in de middenbouw door bovenbouwkinderen opgehaald. Om 12.00 uur gaat iedereen weer terug naar zijn eigen stamgroep om de ochtend te evalueren.

De achtstejaars zijn deze dag, voorzover ze niet op bezoek zijn bij hun school voor voortgezet onderwijs, vrij.

Wie er naar een andere bouwgroep gaat, krijgt een nieuwe Hoeve-button. Er zijn er drie.

Hoeve-button