Mobiel menu

Hoofdluis

Hoofdluizen leven op warme en behaarde plekjes en verspreiden zich in een hoog tempo- vooral onder kinderen. Daarom is het belangrijk vaak te controleren in de thuis- en schoolsituatie.

Voor de behandeling volgen we op de Hoeve de richtlijnen van het RIVM.

Vaste procedure bij de bestrijding van hoofdluis

 1. Elke maandag (of dinsdag) na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
  De leerkracht bepaalt dit tijdstip samen met twee vaste luizenouders per stamgroep.
 2. Als er hoofdluis wordt aangetroffen, worden de ouders/verzorgers telefonisch of persoonlijk op de hoogte gesteld door de eigen stamgroepleerkracht.
 3. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de aanpak volgen, die staat in de folder van het RIVM:
  94503_009096 Folder Hoofdluis RIVM
 4. Op de website en op de beeldschermen bij de drie toegangsdeuren verschijnt de mededeling, dat er hoofdluis heerst. Voor u een signaal om uw kind(eren) extra te controleren.
 5. Ouders van de stamgroep waar de hoofdluis is aangetroffen, ontvangen een e-mail.
 6. Na drie weken vindt er een her-controle plaats door de twee luizenouders bij de kinderen die luis hebben gehad.

Procedure bij tussentijdse constatering van luizen

Mocht u de beestjes thuis aantreffen, wilt u dit dan nog dezelfde dag doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

 1. De leerkracht maakt dan een afspraak met de (of een van de twee) luizenouders voor een tussentijdse controle in de stamgroep.
 2. De leerkracht neemt contact op met de ouders/verzorgers van het betreffende kind.
 3. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de aanpak volgen, die staat in de folder van het RIVM:
  94503_009096 Folder Hoofdluis RIVM