Mobiel menu

Hoofdluis

Hoofdluizen leven op warme en behaarde plekjes en verspreiden zich in een hoog tempo- vooral onder kinderen. Daarom is het belangrijk vaak te controleren in de thuis- en schoolsituatie.

Voor de behandeling volgen we op de Hoeve de richtlijnen van het RIVM.

Actueel

Na iedere vakantie wordt er een luizencontrole gehouden in alle groepen.

Een aantal hoofden zijn al langere tijd niet luis- en/of netenvrij. Wij zijn daarom genoodzaakt om het protocol omtrent de behandeling van luizen aan te passen.

Als er luis bij uw kind wordt geconstateerd, wordt u verzocht uw kind direct op te halen en te behandelen.

Vaste procedure bij de bestrijding van hoofdluis

 1. Elke maandag (of dinsdag) na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
  De leerkracht bepaalt dit tijdstip samen met twee vaste luizenouders per stamgroep.
 2. Als er hoofdluis wordt aangetroffen, worden de ouders/verzorgers telefonisch of persoonlijk op de hoogte gesteld door de eigen stamgroepleerkracht.
 3. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de aanpak volgen, die staat in de folder van het RIVM:
  94503_009096 Folder Hoofdluis RIVM
 4. Op de website en op de beeldschermen bij de drie toegangsdeuren verschijnt de mededeling, dat er hoofdluis heerst. Voor u een signaal om uw kind(eren) extra te controleren.
 5. Ouders van de stamgroep waar de hoofdluis is aangetroffen, ontvangen een e-mail.
 6. Na drie weken vindt er een her-controle plaats door de twee luizenouders bij de kinderen die luis hebben gehad.

Procedure bij tussentijdse constatering van luizen

Mocht u de beestjes thuis aantreffen, wilt u dit dan nog dezelfde dag doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

 1. De leerkracht maakt dan een afspraak met de (of een van de twee) luizenouders voor een tussentijdse controle in de stamgroep.
 2. De leerkracht neemt contact op met de ouders/verzorgers van het betreffende kind.
 3. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de aanpak volgen, die staat in de folder van het RIVM:
  94503_009096 Folder Hoofdluis RIVM

Voor meer informatie kunt u bij Jorinde Veraar (leerkracht Tijgers) terecht.


 

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Studiedag

Op donderdag 20 januari werken de teamleden aan hun eigen ontwikkeling en zijn de kinderen vrij.

Oudergesprekken

In de week van 29 november vinden de oudergesprekken over het rapfolio van uw kind weer plaats (groep 2+4+6).