Mobiel menu

Groepsgrootte

De school telt 15 stamgroepen. Vijf in de onderbouw, vijf in de middenbouw en vijf in de bovenbouw. De onderbouwgroepen starten met ruim twintig kinderen en eindigen het schooljaar rond de 27 kinderen. De kinderen die na 1 februari 2019 instromen, gaan naar de Eekhoorngroep. Deze groep start na de voorjaarsvakantie op 4 maart. De Eekhoorngroep bestaat aan het eind van het schooljaar uit zo’n 20 kinderen.

In de midden- en bovenbouw is de groepsgrootte rond de 27 kinderen.

Voor een financieel gezonde school is het van belang het groepsgemiddelde zo rond de 27 te hebben. Met de bekostiging die de school ontvangt, per leerling vanuit de overheid, kan er op de Hoeve kwalitatief goed onderwijs worden gegeven.

Als het aantal kinderen in een bouw gemiddeld boven de 27 uitkomt, kan op verzoek van ouders het kind op een wachtlijst worden geplaatst. Inschrijving gebeurt in dat geval op volgorde van aanmelding. Jongere zusjes of broertjes van kinderen die de Hoeve al bezoeken, worden ingeschreven, mits zij voor hun tweede verjaardag zijn aangemeld. Inschrijving na het tweede jaar kan ook voor jongere zusjes of broertjes een plaats op de wachtlijst betekenen.