Mobiel menu

Continurooster

Andere schooltijden vanaf 22 augustus 2022

Vanaf dit schooljaar werken we op de Hoeve gewerkt met het vijf-gelijke-dagen-rooster. De kinderen gaan vanaf dan dus op andere schooltijden naar school.

We hebben in de afgelopen periode onderzocht of we dit besluit wilden nemen, omdat we zowel van ouders als van leerkrachten signalen kregen dat deze wens er was. Nadat we de mening van alle teamleden en alle ouders hebben geïnventariseerd, bleek een ruime meerderheid de voorkeur te hebben voor de andere schooltijden. Bij de teamleden was de wens unaniem; bij de ouders gaf
ruim 70% aan een voorkeur te hebben voor het vijf dagen model boven het handhaven van de huidige schooltijden.
Met instemming van zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad is daarop het definitieve besluit genomen de schooltijden vanaf schooljaar te wijzigen.

Waarom andere schooltijden?

Behalve de wens vanuit ouders en leerkrachten, zijn er ook inhoudelijke redenen om van onderwijstijden te willen veranderen. Op dit moment is de lunchpauze bijvoorbeeld erg lang. We zien dat kinderen onrustig kunnen worden van het wisselmoment tussen thuis en school of van het lange overblijven. De kinderen geven dit zelf ook aan in de enquêtes die we hen hebben voorgelegd.

Welke veranderingen komen er dan?

We zullen gaan werken met het vijf gelijke dagen model. Hierbij gaan de kinderen alle dagen (dus ook de woensdag) naar school van 8.30 tot 14.15 uur.

De onderbouw is nog steeds elke vrijdag vrij.

De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis, maar lunchen op school onder toezicht van de leerkracht. Ze nemen zelf hun lunch mee. Elke dag spelen ze 30 minuten buiten onder toezicht van teamleden, pedagogisch medewerkers van Jabadabadoe en vrijwilligers.

Het overblijven is voor alle kinderen gratis; u hoeft hiervoor dus niet meer te betalen. Wel moet u er in financiële zin rekening mee houden dat eventuele buitenschoolse opvang eerder zal starten.