Mobiel menu

Bibliotheek

In de werkblokken plannen kinderen het lezen van een door henzelf uitgekozen boek uit de schoolbibliotheek. In de bibliotheek zijn naast E, A, B en C boeken, ook informatieve boeken te vinden. De kinderen lezen boeken die passen bij hun leeftijd. Aangezien kinderen in een verschillend tempo het lezen eigen maken, leest iedereen op eigen niveau. In de bibliotheek is een speciale kast, het zogenaamd ‘makkelijk lezen plein’ (MLP), geplaatst. Het is een speciale boekenkast met daarin boeken die eenvoudig te lezen zijn. Alle kinderen mogen gebruik maken van deze boeken.

Voor de inname en het uitlenen van de boeken zijn dagelijks van 11.20 tot 11.50 uur, behalve op woensdag, de zgn. bibliotheekouders op school aanwezig. Een enthousiast team van ouders verzorgt de registratie van het in- en uitlenen van de boeken in Aura junior, een speciaal computerprogramma. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de boeken op de juiste manier zijn ingevoerd in Aura junior en dat de boeken op de juiste plaats worden opgeruimd. Ook kinderen uit de bovenbouw helpen bij het in- en uitlenen van de boeken rond deze tijd. De boeken mogen niet mee naar huis worden genomen.

Samenwerking Bibliotheek Nijkerk/Hoevelaken

Alle kinderen kunnen gratis lid worden van bibliotheek Hoevelaken/Nijkerk. Is uw kind nog geen lid, dan kunt u hier het digitale formulier invullen. Uw kind wordt dan gratis lid van de bibliotheek en ontvangt zo snel mogelijk het bibliotheekpasje via school. Wij hopen dat u daar met uw kind veel gebruik van gaat maken!

Als teamlid zijn Diane Noortman, Marijke Wiersma, Amber Peters en Martine Overweg aanspreekpunt voor de bibliotheek.

Bibliotheek