Mobiel menu

Vervolgonderwijs

Als de kinderen in groep 8 zitten, staan ouders en kinderen voor de keuze van het vervolgonderwijs. Om een goede afweging te kunnen maken, wordt een aantal stappen doorlopen.

Schooladvies en adviesgesprekken groep 8

Schooladvies is het advies dat De Hoeve leerlingen geeft voor het voortgezet onderwijs.

In het najaar ontvangen de ouders van achtstejaars een brief met alle informatie over de te volgen procedure betreffende de keuze van een school voor het vervolgonderwijs.

Dinsdag 8 december 2020 houden de teamleden van de bovenbouw adviesgesprekken met de ouders van schoolverlaters. Op deze avond vindt dan gelijk de bespreking over het rapfolio plaats. In een vijftien minuten durend gesprek op school geven zij hun advies over de school voor het Voortgezet Onderwijs. Dit advies is mede gebaseerd op de gegevens van het CITO-leerlingvolgsysteem.

In de week voorafgaand aan het adviesgesprek ontvangen ouders van achtstejaars een persoonlijke uitnodiging met het tijdstip waarop zij verwacht worden voor het adviesgesprek.

Aanmelding VO

Op de site www.vanbasisnaarbrug.nl staat een overzicht van de VO-scholen in onze regio, compleet met open dagen en informatieavonden. Daarnaast wordt een heldere uitleg gegeven over de procedure van aanmelding.

Eindtoets

Aan het eind van de basisschool maken alle kinderen een eindtoets, op De Hoeve is gekozen voor de CITO-Eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen kinderen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd.

De leerkracht geeft het kind een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort het kind op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, kinderen kunnen niet slagen of zakken.

Contacten met Voortgezet Onderwijs

Leerkrachten van de bovenbouw hebben in de maanden april, mei en juni contact met de coördinatoren van de scholen voor Voortgezet Onderwijs, waar uw kind is aangemeld. Ieder kind wordt besproken. We noemen dit de warme overdracht.

Er is ook een administratieve overdracht. Voor elk kind wordt het onderwijskundig rapport (OKR) opgesteld met daarin opgenomen het schooladvies. Het OKR wordt door middel van digitale uitwisseling aan de VO-school toegestuurd. Ouders tekenen vooraf voor inzage van het OKR en de digitale gegevens uitwisseling.

Gedurende (minimaal) een jaar worden wij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van onze oud-leerlingen.

Afscheidsavond groep 8

Op woensdagavond 14 juli 2021 begint om 20.00 uur de afscheidsavond voor de achtstejaars. Zij verzorgen voor hun ouders/verzorgers de musical in de grote zaal. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
De woensdagavond is alleen voor familie van de schoolverlaters bestemd. De volgende dag mogen ze wat later op school komen en worden ze om 10 uur verwacht. Hun laatste schooldag is woensdag 17 juli.

Andere familieleden en oud‑leerlingen die de voorstelling graag willen zien, zijn welkom op maandagmiddag 12 juli om 13.45 uur. Op dinsdagmiddag 13 juli wordt de voorstelling vertoond aan de kinderen van de school.

IMG_9174