Mobiel menu

Schoolgids

Voor het eerst is geen papieren schoolgids mee naar huis gegeven. U vindt hier de schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 digitaal.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd met de inhoud van de schoolgids.

Veel leesplezier!

Schoolgids Kindcentrum De Hoeve 2020-2021

 

Schoolgids

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Herfstvakantie

Van 19 tot en met 23 oktober is onze herfstvakantie.