Mobiel menu

Schoolgids

U vindt hier de schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 digitaal.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd met de inhoud van de schoolgids.

Veel leesplezier!

Schoolgids De Hoeve 2023-2024