Mobiel menu

Schoolgids

U vindt hier de schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 digitaal.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd met de inhoud van de schoolgids.

Veel leesplezier!

20220801 Schoolgids De Hoeve 2022-2023_site