Mobiel menu

Zomerschool

We hebben goed nieuws en veel van jullie weten het misschien al: de gemeente Nijkerk heeft subsidie toegezegd voor het houden van de Zomerschool in 2022 en 2023.
Op de achtergrond zijn we de afgelopen weken al bezig geweest met de eerste voorbereidingen. Zo hebben we alvast een aantal afspraken gemaakt en zijn er wat kleine wijzigingen.

Brief ouders Zomerschool 2022 – VOORAF – 13 april2022

  • Aanmelden van leerlingen verloopt nog steeds via de eigen school.
  • De aanmelding van leerlingen start na de meivakantie op 9 mei 2022.
  • De sluitingsdatum voor het aanmelden, is op 30 juni 2022.

Dit zijn nog steeds de doelgroepkinderen voor de Zomerschool:

  • Kinderen met een (risico) op achterstand op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied
  • Kinderen met anderstalige ouders
  • Kinderen die opgroeien in een kwetsbare (thuis) situatie
  • Kinderen van laagtaalvaardige ouders
  • Kinderen voor wie het goed is om tijdens de vakantie de schoolstructuur door te zetten
  • Kinderen van ouders met psychosociale of andere problematiek

Denkt u dat de Zomerschool voor uw zoon of dochter goed is? Neem contact met op met de leerkracht van uw kind of de IB-er!

De jarigen van vandaag

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle kinderen vrij.

Pinksteren

Maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij. Dan is het Tweede Pinksterdag.

Oudergesprekken

Vanaf 23 mei starten de oudergesprekken weer!