Mobiel menu

Renovatie de Hoeve

Oktober 2020

Een werkgroep buigt zich over de inhoud van een feestelijke week inclusief een feestochtend voor de kinderen. In de week voor de herfstvakantie willen we alle ouders en kinderen de gelegenheid geven om rustig door de school te lopen en zo kennis te maken met ons nieuwe onderkomen.

25 juni 2020

 

18 juni 2020

   

Het is zover, we verhuizen terug naar de Veenslagenweg. Het gebouw is prachtig geworden. De grote zaal is ruim en licht, de lokalen hebben allemaal de zogenaamde schoolwoonkamer uitstraling en de nieuwe keuken, bibliotheek en de chill ruimte maken het gebouw compleet. Ook de verlichting voldoet aan alle huidige eisen en wensen. Het licht is afgestemd op het licht van buiten, kan gedimd worden en is energiezuinig. Ieder lokaal heeft een eigen unit voor de luchtverversing en de grote zaal kan niet alleen verwarmd worden, maar ook gekoeld.

We kijken erg uit naar het inrichten van onze nieuwe school en vinden het erg jammer dat we jullie ouders daar nog niet bij kunnen betrekken. We hopen in september, zodra de RIVM richtlijnen versoepelen en ouders weer het gebouw in mogen, een feest te organiseren voor ons allemaal.

De oplevering van het gebouw gebeurt in de tweede week van juli. Dit betekent dat we twee weken te maken hebben met een ontmoeting tussen de bouw- en onderwijswereld. Concreet betekent dit dat de bouwvakkers nog niet zijn vertrokken als wij bezit nemen van het gebouw. De puntjes op de i moeten gezet worden en het gereed maken van het plein is na de verhuizing nog niet gerealiseerd.

  • De eerste weken zullen de midden- en bovenbouwgroepen bij de voetbalkooi en op het manifestatieveld buiten spelen en gymmen.
  • Het parkeren van de fietsen op het plein is nog niet mogelijk. We vragen u, indien mogelijk, naar de school te lopen. Komt uw kind op de fiets, dan graag de fiets aan het Dokterspaadje stallen.
  • Het parkeren van de auto’s bij het Manifestatieveld. Het parkeren aan de Veenslagenweg en/of de parkeerplaats bij de school wordt afgeraden.
  • De RIVM-richtlijnen worden gehanteerd waardoor ouders niet op het plein of in het gebouw mogen komen. Het team vangt de kinderen op bij de hekken van de onder-, midden- en bovenbouwhek. De kinderen komen binnen via hun eigen bouwdeur, dus de onderbouwkinderen via de onderbouwdeur, etc.

2 april 2020

Als u in de buurt komt van ons gebouw aan de Veenslagenweg dan ziet u de bouwvakkers druk aan het werk. Inmiddels is er een daklicht geplaatst in de speelzaal en zijn de muren gemetseld. Binnenkort komt het plafond er in en worden de muren gewit. Waar voorheen de Uilengroep werkte, is nu een doorgang gezaagd richting de onderbouwgang voor de nieuwe peutergroep.

In de tussentijd buigt het team zich over de inrichting van de lokalen en de leerpleinen. Er wordt nieuw meubilair uitgezocht, gekeken naar de juiste kleuren en materialen en gedacht over de aanschaf van een bouwhoek, speelhuis of techniektafel. We verlangen steeds meer naar ons eigen gebouw en het gezamenlijk vieren in de grote zaal.

De komende maand wordt de onderbouw gerenoveerd. De muren worden gestukt en voorzien van structuurbehang en op de gangen komt lambrisering. De kozijnen worden geschilderd en de speelzaal krijgt een nieuwe vloer. We zijn de bouwvakkers dankbaar voor hun tomeloze inzet en zullen hen voor Pasen verwennen met diverse lekkernijen.

18 maart 2020

Een kijkje op de bovenverdieping!

13 februari 2020

Lees ook: nieuwsbrief van 13 februari.

De bouwvakkers hebben de maanden december en januari hard kunnen doorwerken. Geen vorst, wel veel regen waar we allemaal last van hadden. Door het meerwerk is de planning voor de oplevering gewijzigd. We verhuizen dus niet voor de meivakantie, maar waarschijnlijk in de week van 22 juni.

In de voorjaarsvakantie wordt het daklicht in de speelzaal geplaatst.

In de meivakantie krijgt het onderbouwdeel een opknapbeurt.

De verhuisdagen in april zet het team nu in als studiedagen. De kinderen zijn die dagen vrij.

20 november 2019

Op woensdag 20 november 2019 werd  gevierd dat het hoogste punt is bereikt. De traditie in de bouw is dat dit gebeurt met patat met frikandellen! En zo worden alle medewerkers van de bouw in het zonnetje gezet.

Nancy de Graaff, onze directeur, sprak de bouwvakkers toe. Ze gaf aan dat het bijzonder is om te horen dat er op zo’n moment al gevierd wordt. In het onderwijs doen we dat toch meer wanneer iets ‘af’ is?! Eind april zal het gebouw klaar zijn en zullen we weer terug verhuizen. We zullen dan zeker vieren dat we een mooi nieuw kindcentrum hebben! Alle medewerkers van de bouw zijn van harte welkom om dit feestje dan met ons mee te vieren!

We zijn blij dat er met de renovatie een mooi samenhangend gebouw wordt neergezet. Alle historie van het 40 jaar oude schoolgebouw wordt samengevoegd tot een mooi kindcentrum. Het gebouw voldoet dan ook aan alle eisen voor duurzaamheid (behalve gasloos, dat is nog te kostbaar), voldoet aan het Jenaplan ‘school-woonkamer-concept’, heeft voldoende ruimte voor onze partners en kan de komende jaren weer mee!

Bekijk ook het nieuws: https://www.nijkerkerveen.org/hoogste-punt-kindcentrum-de-hoeve-bereikt-oplevering-eind-april/

 

 

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Herfstvakantie

Van 19 tot en met 23 oktober is onze herfstvakantie.