Mobiel menu

Voorschoolse opvang (VSO)

Jabadabadoe verzorgt van 7.30-8.30 uur, van maandag tot en met vrijdag voorschoolse opvang (VSO) op De Hoeve.

Op de VSO kunnen de kinderen gezellig een spelletje doen of meedoen aan een activiteit, voordat ze naar school worden gebracht. De pedagogisch medewerkers brengen de kinderen met de bakfiets naar school, Hoevekinderen gaan zelf naar hun stamgroep, Jabadabadoe zorgt ervoor dat de kinderen op tijd aanwezig zijn.

Ouders kunnen ervoor kiezen om op vaste dagen gebruik te maken van de VSO, maar kunnen ook wisselende dagen afnemen. In verband met de personele bezetting dienen wisselende dagen minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan de VSO-dag aangevraagd te worden. Vaste niet afgenomen VSO-dagen kunnen geruild worden.

Voor informatie en aanmelding gaat u naar www.jabadabadoe.info.

De jarigen van vandaag