Mobiel menu

TSO toestemmingsformulier

Kinderen die zijn aangemeld door de ouders voor de tussenschoolse opvang ofwel TSO, melden zich om 12.00 uur aan bij de overblijfkracht. De overblijfkracht noteert de aanwezigheid van alle kinderen.

Wanneer een kind wel is aangemeld maar afwezig blijkt, belt de overblijfkracht naar de ouders. In overleg met de directie van de school wordt uitgezocht waar het kind is.

Als een ouder toestemming geeft om elders te lunchen, moeten zij dit schriftelijk (met ondertekening) kenbaar maken aan de overblijfkracht of directie. Kinderen krijgen geen toestemming om spontaan te gaan lunchen bij een ander kind zonder dat daar expliciet door de ouder toestemming voor is gegeven.

U kunt het onderstaande formulier uitprinten, ondertekenen en inleveren.

Toestemmingsformulier TSO 2018

 

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Studiedag

Op woensdag 17 november werken de teamleden aan hun eigen ontwikkeling en zijn de kinderen vrij.