Mobiel menu

Tussenschoolse opvang (TSO)

Andere schooltijden vanaf 22 augustus 2022

Vanaf volgend schooljaar (2022-2023) zal op de Hoeve gewerkt gaan worden met het vijf gelijke dagen model. De kinderen gaan vanaf dan dus op andere schooltijden naar school.

Lees meer ….

Aanmelden

Wilt u uw kind voor het eerst aanmelden? Ook voor een incidentele overblijfdag vragen wij u het inschrijfformulier in te vullen.  Ga naar het inschrijfformulier.

U kunt als ouder kiezen tussen de volgende twee contracten:

  1. Vast contract: € 2,65 per keer (12:00 – 13:30 uur).
    Elke week een vaste dag of meerdere vaste dagen (uitgezonderd vakantiedagen of dagen dat er geen TSO is).
  2. Flexibel contract: € 3,17 per keer (12:00 – 13:30 uur).
    Geen vaste dagen per week, maar incidenteel. Het maakt dus niet uit hoe vaak u uw kind aanmeldt voor de TSO. Dit product vervangt de strippenkaart.

De facturatie

Er wordt achteraf gefactureerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat u begin februari de factuur van januari ontvangt. Deze wordt dan begin februari automatisch geïncasseerd.

Voor het aanmelden van een flexibele overblijfdag, klik hier.

U kunt uw kind hier ook afmelden van een overblijfdag. Wanneer u afmeldt voor 11.00 uur wordt de TSO niet in rekening gebracht.

Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 1 week opzegtermijn?

Vragen?

Neem dan gerust contact op met Kinderopvang Jabadabadoe, tel 033-2007020 of via dehoeve@jabadabadoe.info.

Over de TSO

Kinderopvang Jabadabadoe verzorgt tussen 12.00 en 13.30 uur de tussenschoolse opvang (TSO) op de Hoeve met een team van vaste overblijfmedewerkers. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven als daar zorg aan wordt besteed. Een aparte eetgelegenheid,  onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes maken het verschil. Overblijven is tenslotte vrije tijd van de kinderen.

Overblijfmedewerkers letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van de Hoeve. De exacte afspraken over het overblijven op de Hoeve kunt u vinden in de schoolspecifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee.
Voor elke bouwgroep is een koelkast beschikbaar waar de overblijvers ’s morgens voor 8.30 uur hun eten en drinken in kunnen zetten. Wilt u de pakjes drinken de de doosjes met boterhammen voorzien van een naam? Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn ook tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.

 

 

 

 

De jarigen van vandaag

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle kinderen vrij.

Pinksteren

Maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij. Dan is het Tweede Pinksterdag.

Oudergesprekken

Vanaf 23 mei starten de oudergesprekken weer!