Mobiel menu

Wachtlijst

De school telt 15 stamgroepen. Vijf in de onderbouw, vijf in de middenbouw en vijf in de bovenbouw. Het aantal kinderen per stamgroep is gemiddeld op 27 kinderen gesteld. Bij elke nieuwe aanmelding wordt daarom gekeken of de groepen in de toekomst niet te groot worden.

Als het aantal kinderen boven de 27 uitkomt, kan op verzoek van ouders het kind op een wachtlijst worden geplaatst. Inschrijving gebeurt in dat geval in volgorde van aanmelding. Jongere zusjes of broertjes van kinderen die de Hoeve al bezoeken, worden altijd ingeschreven, mits zij voor hun tweede verjaardag zijn aangemeld.

Lees hier meer over groepsgrootte.

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Zomervakantie

Donderdag 18 juli start onze zomervakantie. Dan zijn alle kinderen vrij tot maandag 2 september. Op 18 en 19 juli werken alle juffen en meesters nog wel. Dan gaan we namelijk verhuizen naar onze tijdelijke locatie. Best spannend allemaal!