Mobiel menu

Wachtlijst

De school telt 15 stamgroepen. Vijf in de onderbouw, vijf in de middenbouw en vijf in de bovenbouw. Het aantal kinderen per stamgroep is gemiddeld op 27 kinderen gesteld. Bij elke nieuwe aanmelding wordt daarom gekeken of de groepen in de toekomst niet te groot worden. Als het aantal kinderen boven de 27 uitkomt, kan op verzoek van ouders het kind op een wachtlijst worden geplaatst. Inschrijving gebeurt in dat geval in volgorde van aanmelding. Jongere zusjes of broertjes van kinderen die de Hoeve al bezoeken, worden altijd ingeschreven, mits zij voor hun tweede verjaardag zijn aangemeld.

Op dit moment geldt namelijk een wachtlijst voor de groepen 1 tot en met 8. Bij aanmelding wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

Er is geen wachtlijst voor onze groep 0, als uw kind nog 4 jaar moet worden.

Lees hier meer over groepsgrootte.

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Voorjaarsvakantie

Op vrijdag 22 februari begint om 12 uur de vakantie voor alle kinderen. De onderbouwers zijn deze vrijdag al vrij.