Mobiel menu

Over de inschrijving van uw kind

Voor een goede planning is het van belang te weten op hoeveel kinderen de Hoeve de komende jaren kan rekenen. Daarom verzoeken wij u uw kinderen, broertjes en zusjes, vroegtijdig aan te melden.

Het aanmelden van uw kind op de Hoeve is niet gekoppeld aan een gebied, het dorp of uw postcode.

Over de inschrijving

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, mogen worden ingeschreven als leerling. Voordat het kind naar school gaat, kan het samen met vader of moeder één of twee keer komen kijken in de nieuwe groep, zodat het kind weet waar het aan toe is. Ouders kunnen daartoe contact opnemen met de leerkracht van de groep bij wie het kind is ingedeeld.

Aanmeldingsformulieren zijn bij de directie verkrijgbaar.

Zodra het ondertekende aanmeldingsformulier is ingeleverd, ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving.

Heeft u nog vragen, bel gerust of stuur een e-mail naar info@dehoeveschool.nl.

Over de inschrijving

De jarigen van vandaag