Mobiel menu

Burgerservicenummer

De overheid gebruikt het burgerservicenummer (BSN) bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Met het BSN kan de overheid u bijvoorbeeld eenvoudig terugvinden in administraties. Ook zorgt het BSN ervoor dat uw gegevens op een betrouwbare manier tussen overheidsorganisaties worden uitgewisseld.

Ook in het onderwijs wordt het BSN gebruikt. Hier heet het onderwijsnummer (officieel het persoonsgebonden nummer (PGN), maar het gaat om hetzelfde nummer. Scholen zijn verplicht het onderwijsnummer te gebruiken in hun administratie. U krijgt te maken met het onderwijsnummer als u of uw kind in Nederland door de overheid betaald onderwijs volgt. Heeft u vragen over het onderwijsnummer, neemt u dan contact op met uw school of die van uw kind. Scholen met vragen kunnen terecht bij het Basisregister Onderwijs (BRON) van DUO-IB-Groep.

In sommige gevallen hebben leerlingen (nog) geen BSN of sofinummer, bijvoorbeeld asielzoekers of leerlingen die niet in Nederland wonen. In dit geval krijgen ze een tijdelijk onderwijsnummer. Dit nummer wordt toegekend door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IB-Groep). De leerling moet dit tijdelijke nummer weer inleveren op het moment dat hij of zij zich heeft ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) en een BSN ontvangt van de gemeente.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

De jarigen van vandaag