Mobiel menu

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier de Hoeve – feb 2020(in pdf)

De velden met * zijn verplicht.

E-mail *

Personalia leerling

Achternaam *

Voorna(a)m(en)

Roepnaam *

Geslacht *
ManVrouw

Geboortedatum *

Geboorteplaats *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Geheimadres? *
janee

Telefoonnummer *

Mobiel nummer

BSN *

Eerste nationaliteit *

Tweede nationaliteit

Land van herkomst

Datum in Nederland

Medische gegevens

Huisarts + plaats

Medicijnen

Allergieën

Noodnummers

Naam + noodnummer 1

Naam + noodnummer 2

Gegevens vorige school (indien van toepassing)

Peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf bezocht?

Zo ja, welke?

VVE Indicatie / duur

Naam vorige school (indien van toepassing)

Adres / plaats vorige school

Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

Gegevens ouders / verzorgers

Naam moeder / verzorger 1 *

Geboorteland moeder / verzorger 1 *

Nationaliteit moeder / verzorger 1 *

Opleiding moeder / verzorger 1 *

Beroep moeder / verzorger 1 *

Burgerlijke staat moeder / verzorger 1 *

Telefoon werk moeder / verzorger 1

Telefoon mobiel moeder / verzorger 1

E-mail *

Naam vader / verzorger 2 *

Geboorteland vader / verzorger 2 *

Nationaliteit vader / verzorger 2 *

Opleiding vader / verzorger 2 *

Beroep vader / verzorger 2 *

Burgerlijke staat vader / verzorger 2 *

Telefoon mobiel vader / verzorger 2

Telefoon werk vader / verzorger 2

E-mail *

Wilt u van alle kinderen in het gezin de geboortedatum, het geslacht en de naam vermelden?

1e kind

2e kind

3e kind

4e kind

Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind

Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en video’s door de Hoeve gebruikt mogen worden. De Hoeve plaatst geen foto’s en video’s op sociale media. U mag altijd terugkomen op uw besluit.

- In de schoolgids
- Op de website www.dehoeveschool.nl
- In de (digitale) nieuwsbrief
- In schoolkrant Rondje Hoeve
- Op de displays in de gangen

Ja, ik geef toestemmingNee, ik geef geen toestemming

Aanvullende opmerkingen en/of bijzonderheden

Met het ondertekenen van het formulier bent u automatisch lid van de Oudervereniging van de Hoeve.

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

U ontvangt een kopie van de aanmelding in uw mailbox. Print deze mail uit voor ondertekening. Pas na ontvangst van het ondertekende formulier, ontvangt u de bevestiging van ontvangst voor de inschrijving of eventuele plaatsing op de wachtlijst.

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

  • Er zijn vandaag geen jarigen.

Zomervakantie

De zomervakantie start op vrijdag 17 juli om 12 uur. De onderbouwkinderen zijn deze vrijdag al vrij.