Mobiel menu

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier de Hoeve – april 2021(in pdf)

  De velden met * zijn verplicht.

  E-mail *

  Personalia leerling

  Achternaam *

  Voorna(a)m(en)

  Roepnaam *

  Geslacht *
  ManVrouw

  Geboortedatum *

  Geboorteplaats *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Geheimadres? *
  janee

  Telefoonnummer *

  Mobiel nummer

  BSN *

  Eerste nationaliteit *

  Tweede nationaliteit

  Land van herkomst

  Datum in Nederland

  Medische gegevens

  Huisarts + plaats

  Medicijnen

  Allergieën

  Noodnummers

  Naam + noodnummer 1

  Naam + noodnummer 2

  Gegevens vorige school (indien van toepassing)

  Peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf bezocht?

  Zo ja, welke?

  VVE Indicatie / duur

  Naam vorige school (indien van toepassing)

  Adres / plaats vorige school

  Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

  Gegevens ouders / verzorgers

  Naam verzorger 1 *

  Geboorteland verzorger 1 *

  Nationaliteit verzorger 1 *

  Opleiding verzorger 1 *

  Beroep verzorger 1 *

  Burgerlijke staat verzorger 1 *

  Telefoon werk verzorger 1

  Telefoon mobiel verzorger 1

  E-mail *

  Naam verzorger 2 *

  Geboorteland verzorger 2 *

  Nationaliteit verzorger 2 *

  Opleiding verzorger 2 *

  Beroep verzorger 2 *

  Burgerlijke staat verzorger 2 *

  Telefoon mobiel verzorger 2

  Telefoon werk verzorger 2

  E-mail *

  Wilt u van alle kinderen in het gezin de geboortedatum, het geslacht en de naam vermelden?

  1e kind

  2e kind

  3e kind

  4e kind

  Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind

  Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en video’s door de Hoeve gebruikt mogen worden. De Hoeve plaatst geen foto’s en video’s op sociale media. U mag altijd terugkomen op uw besluit.

  - In de schoolgids
  - Op de website www.dehoeveschool.nl
  - In de (digitale) nieuwsbrief
  - In schoolkrant Rondje Hoeve
  - Op de displays in de gangen
  - In de ouderapp Parro

  Ja, ik geef toestemmingNee, ik geef geen toestemming

  Aanvullende opmerkingen en/of bijzonderheden

  Met het ondertekenen van het formulier bent u automatisch lid van de Oudervereniging van de Hoeve.

  De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

  U ontvangt een kopie van de aanmelding in uw mailbox. Print deze mail uit voor ondertekening. Pas na ontvangst van het ondertekende formulier, ontvangt u de bevestiging van ontvangst voor de inschrijving of eventuele plaatsing op de wachtlijst.

  De jarigen van vandaag

  Hemelvaartsdag

  Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle kinderen vrij.

  Pinksteren

  Maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij. Dan is het Tweede Pinksterdag.

  Oudergesprekken

  Vanaf 23 mei starten de oudergesprekken weer!