Mobiel menu

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier de Hoeve – feb 2020(in pdf)

  De velden met * zijn verplicht.

  E-mail *

  Personalia leerling

  Achternaam *

  Voorna(a)m(en)

  Roepnaam *

  Geslacht *
  ManVrouw

  Geboortedatum *

  Geboorteplaats *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Geheimadres? *
  janee

  Telefoonnummer *

  Mobiel nummer

  BSN *

  Eerste nationaliteit *

  Tweede nationaliteit

  Land van herkomst

  Datum in Nederland

  Medische gegevens

  Huisarts + plaats

  Medicijnen

  Allergieën

  Noodnummers

  Naam + noodnummer 1

  Naam + noodnummer 2

  Gegevens vorige school (indien van toepassing)

  Peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf bezocht?

  Zo ja, welke?

  VVE Indicatie / duur

  Naam vorige school (indien van toepassing)

  Adres / plaats vorige school

  Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj)

  Gegevens ouders / verzorgers

  Naam moeder / verzorger 1 *

  Geboorteland moeder / verzorger 1 *

  Nationaliteit moeder / verzorger 1 *

  Opleiding moeder / verzorger 1 *

  Beroep moeder / verzorger 1 *

  Burgerlijke staat moeder / verzorger 1 *

  Telefoon werk moeder / verzorger 1

  Telefoon mobiel moeder / verzorger 1

  E-mail *

  Naam vader / verzorger 2 *

  Geboorteland vader / verzorger 2 *

  Nationaliteit vader / verzorger 2 *

  Opleiding vader / verzorger 2 *

  Beroep vader / verzorger 2 *

  Burgerlijke staat vader / verzorger 2 *

  Telefoon mobiel vader / verzorger 2

  Telefoon werk vader / verzorger 2

  E-mail *

  Wilt u van alle kinderen in het gezin de geboortedatum, het geslacht en de naam vermelden?

  1e kind

  2e kind

  3e kind

  4e kind

  Toestemming voor gebruik foto's en video's van kind

  Hierbij verklaart ondergetekende dat foto’s en video’s door de Hoeve gebruikt mogen worden. De Hoeve plaatst geen foto’s en video’s op sociale media. U mag altijd terugkomen op uw besluit.

  - In de schoolgids
  - Op de website www.dehoeveschool.nl
  - In de (digitale) nieuwsbrief
  - In schoolkrant Rondje Hoeve
  - Op de displays in de gangen

  Ja, ik geef toestemmingNee, ik geef geen toestemming

  Aanvullende opmerkingen en/of bijzonderheden

  Met het ondertekenen van het formulier bent u automatisch lid van de Oudervereniging van de Hoeve.

  De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.

  U ontvangt een kopie van de aanmelding in uw mailbox. Print deze mail uit voor ondertekening. Pas na ontvangst van het ondertekende formulier, ontvangt u de bevestiging van ontvangst voor de inschrijving of eventuele plaatsing op de wachtlijst.

  De jarigen van vandaag

  Verjaardagen

  Voorjaarsvakantie

  Vrijdag 19 februari begint om 12 uur de voorjaarsvakantie. De kinderen in de onderbouw zijn deze vrijdag al vrij.