Mobiel menu

Voor ouders

De Hoeve is een oecumenische Jenaplanbasisschool en staat sinds 1972 in de wijk Kantemars in Hoevelaken. Een wijk die qua bevolking breed is opgebouwd (sociaal, cultureel, financieel). We beschikken over vier groepen in de onderbouw, vijf in de middenbouw en vijf in de bovenbouw.

Er werken op de Hoeve m.i.v. 1 augustus 2020 tweeëntwintig onderwijsgevende personeelsleden, een beleidsmedewerker/ ICT-coördinator, een conciërge en een ondersteuner beeldende vorming. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die speciale zorg behoeven. Op 1 oktober 2020 zitten er 342 kinderen op school, verdeeld over veertien groepen. De Hoeve heeft een grensoverstijgende functie, de kinderen uit de hele regio komen naar de Hoeve.

De Hoeve is een oecumenische Jenaplanbasisschool. Dat ziet men onder andere aan de benadering van kinderen, de indeling van de groepen, de organisatie in de klas en het werken met projecten. Dit alles is georganiseerd op grond van bepaalde ideeën, die zijn vervat in 20 basisprincipes en 12 kernkwaliteiten waar een Jenaplanschool zich door laat inspireren. Lees meer over Jenaplan…

De term ‘oecumene’, in engere zin, staat voor het streven naar eenheid binnen de christelijke kerken. In ruimere zin betekent oecumene ‘de bewoonde wereld’. Bewoonde wereld betekent voor ons voor alle mensen. De Hoeve conformeert zich niet aan een of meer kerkgenootschappen. Oecumene op de Hoeve bestaat uit drie pijlers, te weten ‘Omgang met elkaar en de wereld om ons heen’, ‘Kennis van en over wereldgodsdiensten en- overtuigingen’ en ‘Filosoferen en nadenken over levensvragen’. Lees meer over oecumene…