Mobiel menu

Rapfolio ‘Dit ben ik …’

Tweemaal per jaar krijgen de kinderen hun rapfolio ‘Dit ben ik’ mee naar huis. In de Jaarkalender 2019-2020 def leest u wanneer er voor welk leerjaar het oudergesprek over het rapfolio is.

De donderdag of vrijdag voorafgaand aan het oudergesprek ontvangt u het rapfolio. Voor in de map staat de datum en het tijdstip genoteerd waarop u verwacht wordt voor het 15‑minuten‑gesprek op school.
Het rooster van de gesprekken wordt een week van tevoren gemaakt. Heeft u voorkeur voor een bepaald tijdstip, laat dit dan vroegtijdig aan de groepsleerkracht weten.

De ouders van de kinderen uit de onderbouw worden tweemaal uitgenodigd voor een oudergesprek, in december en juni. De jongste onderbouwkinderen krijgen in december nog geen, maar in juni wel hun rapfolio mee naar huis.

In de bovenbouw mogen kinderen meekomen met het rapfoliogesprek. In groep 8 nodigt het kind zelf zijn ouders en de leerkracht uit voor een gesprek. Het kind vertelt dan over zijn talenten en welke doelen hij/zij heeft behaald. Ook wordt er vooruitgekeken en geeft het kind aan wat het op het Voortgezet Onderwijs wil leren en ontdekken.

(lees meer over het Cito-leerlingvolgsysteem)

 

De jarigen van vandaag

Verjaardagen

Zomervakantie

De zomervakantie start op vrijdag 17 juli om 12 uur. De onderbouwkinderen zijn deze vrijdag al vrij.