Mobiel menu

Rapfolio ‘Dit ben ik …’

Tweemaal per jaar krijgen de kinderen hun rapfolio ‘Dit ben ik’ mee naar huis. In de Jaarkalender leest u wanneer er voor welk leerjaar het oudergesprek over het rapfolio is.

De donderdag of vrijdag voorafgaand aan het oudergesprek ontvangt u het rapfolio. Voor in de map staat de datum en het tijdstip genoteerd waarop u verwacht wordt voor het 15‑minuten‑gesprek op school.
Het rooster van de gesprekken wordt een week van tevoren gemaakt. Heeft u voorkeur voor een bepaald tijdstip, laat dit dan vroegtijdig aan de groepsleerkracht weten.

Onderbouw

De ouders van de kinderen uit de onderbouw worden tweemaal uitgenodigd voor een oudergesprek, in december en juni. De jongste onderbouwkinderen krijgen in december nog geen, maar in juni wel hun rapfolio mee naar huis.

Tijdens het oudergesprek eind groep 2 mogen de kinderen meekomen met de ouders. Het kind zal zelf het gesprek voeren en vertellen hoe hij de onderbouwperiode heeft ervaren en wat hij wilt gaan leren in de middenbouw. De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag, dinsdag of donderdag middag (zie de jaarplanning). Via een intekenlijst kunt uw aangeven welk moment u schikt.

Middenbouw

Eind groep 5 nodigt het kind samen met de leerkracht de ouders uit voor een afsluitend gesprek van de middenbouwperiode. Aan de hand van het rapfolio vertelt het kind over wat hij heeft geleerd, waar hij goed in is en wat hij nog wil leren. Tevens licht het kind zijn prestaties toe in het rapfolio, zodat ouders op de hoogte zijn van de behaalde resultaten.

Bovenbouw

In de bovenbouw mogen kinderen meekomen met het oudergesprek. In groep 8 nodigt het kind zelf zijn ouders en de leerkracht uit voor een gesprek. Het kind vertelt dan over zijn talenten en welke doelen hij/zij heeft behaald. Ook wordt er vooruitgekeken en geeft het kind aan wat het op het Voortgezet Onderwijs wil leren en ontdekken.

(lees meer over het Cito-leerlingvolgsysteem)

 

De jarigen van vandaag

Hemelvaartsdag

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei zijn alle kinderen vrij.

Pinksteren

Maandag 6 juni zijn alle kinderen vrij. Dan is het Tweede Pinksterdag.

Oudergesprekken

Vanaf 23 mei starten de oudergesprekken weer!