Mobiel menu

Openingsfeest

We zijn gewend het schooljaar feestelijk te openen. Dit jaar vindt het openingsfeest plaats op donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september 2017. Ofschoon de kinderen uit de onderbouw op vrijdag altijd vrij hebben, worden ze op vrijdag 1 september toch op school verwacht. Bovendien zijn tijdens dit feest de schooltijden aangepast. De bovenbouwers zullen de nacht van donderdag op vrijdag niet thuis, maar op school met elkaar doorbrengen.

Tijdens het openingsfeest staat een kinderboek centraal. Het team speelt het boek in grote lijnen na, zodat ook de jongste kinderen uit de onderbouw en de derdejaars de inhoud kennen en bij de activiteiten betrokken kunnen worden. Het openingsfeest is voor kinderen en de leerkracht een gelegenheid om elkaar nog beter te leren kennen. De leerkrachten introduceren allerlei werkvormen waardoor de groepsvorming tot stand komt. Ouders zijn welkom om naar het toneel te komen kijken. Hiervoor gelden de regels zoals aangegeven bij de midweekviering.

Een week voor het openingsfeest ontvangen de ouders de brief voor het openingsfeest met een opgave van de gewijzigde schooltijden en een opsomming van alle activiteiten. Om het openingsfeest in goede banen te kunnen leiden, verzoeken we ouders ons te helpen bij activiteiten.

Even terugkijken

De jongen die met de piranha’s zwom

Openingsfeest_toneel_120914_IMG_7587  Openingsfeest_toneel_110914_IMG_7550  Toneel_JT_2015_vr_IMG_9736