Mobiel menu

Schoolparlement

In elke onder-, midden- en bovenbouwgroep is een vertegenwoordiger voor het schoolparlement gekozen.

Eens in de vier weken vergadert het schoolparlement met de directeur over kleine en grote zaken. Alle vertegenwoordigers nemen dan de ideeëndoos uit hun groep mee, zodat we de wensen van de kinderen of de groep kunnen bespreken. In de eigen stamgroep is er overleg over het voorgaande verslag en wordt er na de bijeenkomst terug gerapporteerd aan de groep. Zo willen we kinderen betrekken in de wijze waarop we werken en leren op De Hoeve. Kinderen ervaren door met elkaar in gesprek te gaan dat je mening er toe doet en dat je gezamenlijk veel kunt bereiken.

In het schoolparlement wordt jaarlijks het goede doel gekozen voor de opbrengst van de speelgoedbeurs en andere acties.