Mobiel menu

Het schoolparlement

In elke onder-, midden- en bovenbouwgroep is een vertegenwoordiger voor het schoolparlement gekozen.

Eens in de vier weken vergadert het schoolparlement met de directeur of adjunct-directeur over kleine en grote zaken. Alle vertegenwoordigers nemen dan de ideeëndoos uit hun groep mee, zodat we de wensen van de kinderen of de groep kunnen bespreken. In de eigen stamgroep is er overleg over het voorgaande verslag en wordt er na de bijeenkomst teruggerapporteerd aan de groep. Zo willen we kinderen betrekken in de wijze waarop we werken en leren in de school. Kinderen ervaren door met elkaar in gesprek te gaan dat je mening er toe doet en dat je gezamenlijk veel kunt bereiken.

In het schoolparlement wordt jaarlijks het goede doel gekozen voor de opbrengst van de speelgoedbeurs en andere acties.

Het schoolparlement doet verslag in de schoolkrant ‘Rondje Hoeve’.