Mobiel menu

Kinderparlement

Dag van de leraar!

Op 5 oktober werden alle meesters en juffen verrast met ‘kusjes’ van chocolade voor de Dag van de Leraar! En in elke klas werden bloemen bezorgd.

We zijn heel erg blij met onze meesters en juffen!!!

   

 

In elke onder-, midden- en bovenbouwgroep is een vertegenwoordiger voor het kinderparlement gekozen.

Eens in de vier weken vergadert het kinderparlement met een van de MT-leden over kleine en grote zaken. Alle vertegenwoordigers nemen dan de ideeëndoos uit hun groep mee, zodat we de wensen van de kinderen of de groep kunnen bespreken. In de eigen stamgroep is er overleg over het voorgaande verslag en wordt er na de bijeenkomst terug gerapporteerd aan de groep. Zo willen we kinderen betrekken in de wijze waarop we werken en leren in het kindcentrum. Kinderen ervaren door met elkaar in gesprek te gaan dat je mening er toe doet en dat je gezamenlijk veel kunt bereiken.

In het kinderparlement wordt jaarlijks het goede doel gekozen voor de opbrengst van de speelgoedbeurs en andere acties.