Mobiel menu

Dat wens ik jou en mij

Sinterklaas is weer op weg naar Spanje en dan staat Kerstmis weer voor de deur. Dit jaar gaan wij dat vieren met het project ‘Dat wens ik jou en mij’. De titel slaat op het belang van wensen voor jezelf én voor een ander. Ook benadrukt dit dat er verschillende wensen zijn en dat mensen verschillende dingen belangrijk vinden voor zichzelf en voor anderen.

Zoals jullie weten neemt Henny Pieters afscheid van de Hoeve. Tijdens de kerstviering op 20 december wordt aandacht besteed aan haar vertrek.

Het programma zal er als volgt uitzien:

Donderdagochtend 20 december is er een besloten kerstviering voor de kinderen. Daarna gaan wij met alle kinderen op school lunchen in de stamgroep. Het is de bedoeling dat er per groep een lunch gemaakt wordt met allerlei lekkere hapjes.

Vanaf woensdag 12 december hangt er op de deur van iedere groep een kerstboom. In de kerstboom hangen allemaal kerstballen waarop verschillende hapjes staan. Deze zijn door de kinderen bedacht. Elk kind mag uit de kerstboom een bal met een hapje pakken. We stellen het bijzonder op prijs als u voor de groep van uw kind iets zou willen maken voor de kerstlunch. Het hapje kunnen de kinderen op donderdagochtend 20 december meenemen, maar de hapjes mogen ook tussen 12.15 en 12.30 uur naar de stamgroep worden gebracht.

Alvast bedankt voor uw culinaire bijdrage!

Graag uw kind donderdagochtend een tas met een bord, beker en bestek meegeven, voorzien van naam. Op deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee naar school te nemen.

We hopen op een gezellige kersttijd voor alle kinderen!

Kerst4  Kerst3  kerst1