Mobiel menu

Ridders en kastelen

We kregen in alle onderbouwgroepen een brief van Ridder Roderick. Hij is zijn kasteel kwijt en hij vraagt of wij hem kunnen helpen. De kinderen gaan allemaal aan de slag om op allerlei manieren een kasteel voor hem te maken. We hopen dat Ridder Roderick ze komt bekijken en dat hij dan in één van die kastelen wil gaan wonen.

Hoe wij nu leven en hoe een ridder vroeger leefde is heel verschillend. Maar wat is er dan anders?We praten met de kinderen over het verschil in kleding, voedsel, huisvesting, etc. En ook waarom de mensen in de Riddertijd deze kleding droegen. Waaraan kun je een kasteel herkennen? We benoemen allerlei dingen die met die tijd te maken hebben. Ook zoeken we voorwerpen en woorden met de beginklank R. Natuurlijk lezen we over ridders en kastelen. En we leren versjes en liedjes over dit onderwerp.

De jarigen van vandaag

Zomervakantie

Onze zomervakantie start op vrijdag 8 juli om 15.30 uur! De kinderen in de onderbouw zijn deze vrijdag al vrij en ook de achtstejaars!