Mobiel menu

Mijn knuffel en ik

Bijna ieder kind heeft wel een lievelingsknuffel. En die kan veel betekenen. Als je verdrietig of bang bent kan hij je troost geven. Als je boos bent kan hij je weer rustig maken. En als je blij bent dan kan hij je veel plezier met je knuffel beleven. Kinderen mogen vertellen over hun knuffel. Waarom is juist deze knuffel zo belangrijk voor hen? De knuffels mogen ook op school blijven. Maar de knuffel die altijd bij hen is als ze slapen, die gaat lekker mee naar huis. Afgelopen week hebben we in de groepen al veel prachtige verhalen over de knuffels gehoord. De komende twee weken komen de andere kinderen aan de beurt. Neem dus allemaal een knuffel mee naar school!

In de winkel is een knuffelhoek. Daar kunnen de kinderen hun knuffels voorlezen en knuffelen. De letter b van bang-bedroefd-blij-boos staat centraal. De kinderen bedenken verschillende woorden met deze beginklank.

ob_mijn-knuffel-en-ik_311016_img_3268  ob_mijn-knuffel-en-ik_311016_img_3269  ob_mijn-knuffel-en-ik_311016_img_3270

De jarigen van vandaag

Zomervakantie

Onze zomervakantie start op vrijdag 8 juli om 15.30 uur! De kinderen in de onderbouw zijn deze vrijdag al vrij en ook de achtstejaars!