Mobiel menu

Over leren

In groep 3 leren de kinderen lezen. Ze leren de letters en klankzuivere woorden zoals ‘ik’ en ‘vis’. In de loop van het jaar wordt dit uitgebreid met niet- klankzuivere woorden als ‘deur’ en langere woorden als ‘kast’ en ‘sleutel’. Gaandeweg gaan de kinderen steeds meer woorden automatisch herkennen en neemt het spellend lezen af.

Kinderen ontwikkelen hun technische leesvaardigheid verder in de midden- en bovenbouw. De gemiddelde lengte van woorden en zinnen neemt steeds meer toe. Stap voor stap leren ze verhalen en boeken lezen die moeilijker worden in taalgebruik en verhaallijn.

Midweek_081014_IMG_7709

Behalve technisch lezen leren de kinderen op de Hoeve ook begrijpend lezen. Begrijpend lezen gaat een stapje verder dan technisch lezen. Bij begrijpend lezen moet je niet alleen in staat zijn om de woorden en zinnen te herkennen, je moet ook begrijpen wat je aan het lezen bent.

Het gaat hierbij om het zien en begrijpen van de verbanden tussen woorden en zinnen. We gebruiken verschillende soorten teksten o.a. verhalende, zakelijke en informatieve teksten.

Kinderen leren strategieën om tot een beter begrip van de tekst te komen. Zo vertellen kinderen aan het begin van een les aan elkaar wat ze al van een onderwerp weten. We kijken ook samen naar illustraties en tussenkopjes. Kinderen merken hierdoor dat ze met elkaar al een aardig beeld hebben van waar de tekst over zal gaan. Dit noemen we ´activeren van voorkennis´.

Andere strategieën die geoefend worden met begrijpend lezen zijn o.a. het stellen van vragen n.a.v. een tekst, het omgaan met verwijswoorden en het samenvatten van teksten.

Begrijpend lezen op de Hoeve start in de tweede helft van groep 3. Het is geïntegreerd in de methode ‘Veilig leren lezen’ . In de jaren erna krijgt begrijpend lezen steeds meer aandacht.

In groep 4 gebruiken we voor het begrijpend lezen de methode ‘Lezen in beeld’ en vanaf groep 5 wordt de methode ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt. Bij ‘Nieuwsbegrip’ lezen de kinderen over een onderwerp dat de afgelopen week in het nieuws is geweest. Zo wordt op een leuke manier een schoolse vaardigheid gecombineerd met een onderwerp dat kinderen aanspreekt.

Op de Hoeve streven we ernaar om op het gebied van begrijpend lezen bij alle kinderen de basis te leggen waarmee ze verder kunnen op de middelbare school en in het dagelijks leven.

Een mooie taak voor ons leerkrachten want als ik één taaldomein zou moeten noemen dat van groot belang is in het onderwijs en in de maatschappij, is dat begrijpend lezen!

Diane Noortman
Interne begeleidster

Oktober 2014

De jarigen van vandaag

Zomervakantie

Onze zomervakantie start op vrijdag 8 juli om 15.30 uur! De kinderen in de onderbouw zijn deze vrijdag al vrij en ook de achtstejaars!