Mobiel menu

Over leren: rekenen is tekenen

Als jij zou mogen kiezen uit som A en som B, welke som zou jij dan maken?

In een onderzoek onder heel veel basisschoolkinderen in Nederland, blijkt dat de meeste kinderen liever som A maken. Kinderen weten dan namelijk gelijk wat ze moeten doen. Als je goed naar som B kijkt, zie je dat je precies dezelfde som moet maken, maar dat de som er veel ingewikkelder uitziet.

In het rekenonderwijs zijn rekenopdrachten vaak verpakt in een verhaaltje. Zo wordt er betekenis gegeven aan de som. Soms staat er bij dit verhaaltje een plaatje met belangrijke informatie om de som uit te kunnen rekenen en soms staat er een plaatje om duidelijk te maken waar de som over gaat. Er zijn ook verhaaltjessommen zonder plaatje. Het blijkt dat veel leerlingen in Nederland dit soort sommen lastig vindt.

Om een verhaaltjessom zonder plaatje goed te kunnen oplossen, moet je verschillende stappen uitvoeren.

  • Stap 1: Lees de som goed.
  • Stap 2: Maak een plaatje of filmpje van de som in je hoofd.
  • Stap 3: Maak een schets van de som op uitrekenpapier.
  • Stap 4: Zet de getallen uit de som bij de schets op het uitrekenpapier.
  • Stap 5: Bedenk wat de som is die je moet gaan uitrekenen.
  • Stap 6: Reken de som uit.
  • Stap 7: Controleer of jouw antwoord kan kloppen.

Kinderen en leerkrachten in de jaargroepen 4, 5 en 6 doen mee met een rekenonderzoek van ondersteuner Wendy. We oefenen tien weken lang deze zeven stappen om een verhaaltjessom nóg beter te kunnen oplossen. Uit onderzoek blijkt dat als je deze stappen volgt je zes keer meer kans hebt om de som goed op te lossen. Dus: Lekker tekenen tijdens het rekenen!

Wendy Steinfort Schaap

De jarigen van vandaag

Zomervakantie

Onze zomervakantie start op vrijdag 8 juli om 15.30 uur! De kinderen in de onderbouw zijn deze vrijdag al vrij en ook de achtstejaars!