Mobiel menu

Orthopedagoog

Als er sprake is van gedragsproblemen, leerproblemen of beide kan een psychologisch en/of een didactisch onderzoek aangevraagd worden. De uitkomsten van een psychologisch onderzoek geven o.a. duidelijkheid over de capaciteiten van uw kind. De uitkomst van een didactisch onderzoek vertelt in welke mate een kind specifieke leerproblemen en/of leerachterstanden heeft. Uit het onderzoek blijkt welke aanpak het beste bij uw kind past. Dat geldt voor zowel de thuis- als schoolsituatie.

In de loop der jaren heeft de Hoeve veel ervaring opgedaan met verschillende bureaus en zelfstandig gevestigde psychologen/orthopedagogen. Uit deze verschillende contacten heeft de Hoeve een aantal orthopedagogische praktijken geselecteerd die voldoen aan onze eisen van professionaliteit. Het zijn:

De te volgen procedure vindt u op de pagina ‘Als uw kind wordt onderzocht’. Ook kunt u hier lezen of u in aanmerking komt voor een eventuele financiële bijdrage.

Het declaratieformulier is te verkrijgen via de interne begeleider of hier te downloaden. U hebt tot uiterlijk zes maanden na het onderzoek de gelegenheid dit formulier in te dienen bij de interne begeleider of directie van de school.

Het staat ouders vanzelfsprekend vrij te bepalen waar en door wie hun kind wordt onderzocht.

Orthopedagoog

De jarigen van vandaag