Mobiel menu

Samenwerking externe instanties

Op de Hoeve wordt er samengewerkt met diverse instanties, waaronder externe specialisten. Wanneer een kind buiten school begeleid wordt door een specialist, is het belangrijk dat de school daarvan op de hoogte is. We ambiëren namelijk een open samenwerking met ouders en anderen. Het contact met externe specialisten loopt altijd via de interne begeleiders, zij coördineren de extra zorg rondom het kind. Wanneer er overleg plaatsvindt tussen ouders, externe instanties en de school, leidt de interne begeleider deze gesprekken, waarbij ook de leerkracht aanwezig is. Ouders moeten altijd toestemming geven voor overleg tussen school en de externe specialist om te praten over hun kind. Dit wordt vastgelegd in het dossier van het kind.

Wanneer er de wens is van een instantie of de school om tot langdurige samenwerking te komen, dan wordt dit besproken met de directie van de Hoeve. Zij wegen dan de meerwaarde van de samenwerking af, zodat kinderen en ouders gebruik kunnen maken van uitstekende hulpverlening.

Expertisecentrum Uniek

Logopedie

Orthopedagoog

Bekijk het filmpje of ga naar de website van Expertisecentrum Uniek.