Mobiel menu

Zorgplicht

Een van de belangrijkste onderdelen vanaf 1 augustus 2014 in de stelselwijziging Passend Onderwijs is de zorgplicht. Wat is nu eigenlijk zorgplicht en welke gevolgen heeft het voor het kind, de ouders en de Hoeve?

De zorgplicht is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en geldt voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het begrip wordt in het kader van Passend Onderwijs gebruikt om aan te geven dat het bevoegd gezag de plicht heeft ieder kind de juiste begeleiding en ondersteuning (zorg) te bieden. Een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, moet een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Dit kan zijn bij de school van aanmelding of op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

De Hoeve heeft géén opnameverplichting. Als de Hoeve de ondersteuning niet kan bieden aan het kind dat aangemeld is, dan is het de verantwoordelijkheid van de Hoeve om (binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe) een school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om het kind binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod naar het (voorgezet) speciaal onderwijs worden gedaan.

Openingsfeest_vossenjacht_120914_IMG_7667

Zorgplicht

De jarigen van vandaag